VKS quân sự Khu vực 1 Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

19/04/2024 18:04

(kiemsat.vn)
Vừa qua, Viện kiểm sát quân sự Khu vực 1 Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 và Tiểu đoàn 20, Lữ đoàn 26.

Toàn cảnh Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật tại Lữ đoàn 28.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cùng 841 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ của hai đơn vị.

Hội nghị được tổ chức nhằm giới thiệu đến cán bộ, chiến sĩ một số nội dung cơ bản Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2019; của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014. Bên cạnh đó, từ thực trạng tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến chiến sĩ xảy ra trong Quân chủng những năm gần đây, tại Hội nghị đã chỉ rõ nguyên nhân, đồng thời đề ra các biện pháp phòng ngừa.

Trung tá Trần Hồng Trường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Khu vực 1 giới thiệu chuyên đề trong Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật tại Lữ đoàn 26.

Tại Hội nghị, Trung tá Trần Hồng Trường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Khu vực 1 đã truyền đạt những kiến thức pháp luật đến sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - binh sĩ tại 02 đơn vị Lữ đoàn 26, Lữ đoàn 28 với các chuyên đề: "Nội dung cơ bản của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2019. Thực trạng tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến chiến sĩ xảy ra trong Quân chủng những năm gần đây, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa” và “Khái quát tổ chức, biên chế, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát quân sự”.

Trung tá Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Khu vực 1 cùng Báo cáo viên và lãnh đạo, chỉ huy Tiểu đoàn 20, Lữ đoàn 26 phổ biến kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn về pháp luật, quy định của đơn vị đến các chiến sĩ.

Thông qua Hội nghị, mỗi cán bộ, chiến sĩ đã có thêm những kiến thức pháp luật; từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động trong việc tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị, góp phần xây dựng hình ảnh người quân nhân cách mạng có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú”, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nâng cao chất lượng giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao

(Kiemsat.vn) - Trước yêu cầu cải cách tư pháp, Cơ quan điều tra VKSND tối cao cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, trong đó có nhiệm vụ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, từ đó nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp, góp phần xây dựng hệ thống tư pháp trong sạch, vững mạnh.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang