Viện kiểm sát Quân sự Khu vực 42 tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

29/05/2024 09:31

(kiemsat.vn)
Viện kiểm sát Quân sự Khu vực 42 vừa phối hợp với Trung đoàn 6 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 300 cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chiến sĩ.

Ngày 24/5/2024, Viện kiểm sát Quân sự Khu vực 42 phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại Trung đoàn 6 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại buổi tuyên truyền, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự Khu vực 42 đã truyền đạt những chuyên đề gồm: “Quy định của pháp luật về giao thông đường bộ và các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường bộ; Quy định của pháp luật về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc; một số biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra trong Quân đội".

Thiếu tá Đậu Đức Hào, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự Khu vực 42 - Quân khu 4 giới thiệu chuyên đề tại buổi tuyên truyền.

Cùng với đó, cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chiến sĩ Trung đoàn đã được tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế của Viện Kiểm sát quân sự Khu vực 42 - Quân khu 4; những quy định của pháp luật, nguyên nhân, thực trạng cũng như đưa ra một số biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong Quân đội và Quân khu 4 hiện nay.

Thiếu tá Đậu Đức Hào, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự Khu vực 42 - Quân khu 4 tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ thông qua những câu hỏi tương tác trực tiếp về kiến thức pháp luật tại buổi tuyên truyền.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục pháp luật, trang bị kiến thức về pháp luật, kỷ luật cho cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Trung đoàn 6; từ đó, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, góp phần hình thành lối sống lành mạnh, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật.

Ký ức một phiên tòa

(Kiemsat.vn) - Sự thành công của phiên tòa không chỉ là xét xử và tuyên án người phạm tội, mà ở góc độ giáo dục, phiên tòa đã thành công khi đã góp phần hoàn lương một con người.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang