Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp Tổ chức Hội nghị giao ban Quý III năm 2019

04/10/2019 14:46

(kiemsat.vn)
Ngày 03/10/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị giao ban Quý III năm 2019 được truyền hình trực tuyến tới13 điểm cầu, nhằm đánh giá kết quả công tác của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Đồng Tháp trong 09 tháng năm 2019 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại Hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp; các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; các đồng chí lãnh đạo phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trực thuộc và tất cả các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên thuộc Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Đồng Tháp.

Hội nghị đã tập trung thảo luận một số nội dung trọng tâm như đánh giá tình hình triển khai Chỉ thị và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành năm 2019, tập trung đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch công tác năm, đánh giá nguyên nhân hạn chế, những chỉ tiêu công tác chưa đạt, biện pháp thực hiện trong 03 tháng cuối năm; đề xuất các giải pháp thực hiện.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban Quý III năm 2019

Nhìn chung, trong 09 tháng năm 2019 Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Đồng Tháp đã chấp hành nghiêm Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSNDTC, các Nghị quyết của Quốc hội; các quy định của Ngành kiểm sát nhân dân và hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng Kế hoạch công tác năm 2019 với những chỉ tiêu nghiệp vụ bằng hoặc cao hơn so với chỉ tiêu của Ngành; đồng thời có những chủ trương, biện pháp cụ thể nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác kiểm sát năm 2018. Do đó, trong 9 tháng năm 2019 Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Đồng Tháp đã cơ bản hoàn thành hệ thống chỉ tiêu đề ra; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục được tăng cường, hiệu quả hơn; tích cực kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, không để quá hạn; bắt giữ chuyển khởi tố đảm bảo đạt tỷ lệ; chất lượng giải quyết án hình sự, dân sự được nâng lên; số lượng và chất lượng công tác kháng phúc thẩm hình sự, dân sự đạt tỷ lệ cao; không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm; công tác kiểm sát tạm giữ tạm giam và công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính đạt chỉ tiêu theo yêu của Ngành; kịp thời phát hiện vi phạm của cơ quan chức năng, ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục, chấn chỉnh vi phạm.một số đơn vị đã tích cực thực hiện các chỉ tiêu công tác như: Phòng 1, 3,7, 9 và Phòng 11; Viện kiểm sát TX. Hồng Ngự, huyện Cao Lãnh, Tháp Mười, Tân Hồng, Tam Nông, TP. Cao Lãnh…

Tuy nhiên, một số đơn vị chưa tích cực phối hợp đôn đốc Cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ giải quyết tố giác, tin báo, một số đơn vị chưa phát huy các quyền năng pháp lý của Viện kiểm sát trong thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự nên còn xảy ra án trả hồ sơ điều tra bổ sung; tiến độ giải quyết án giai đoạn điều tra và tiến độ giải quyết án của Viện kiểm sát còn chậm, chưa đạt chỉ tiêu của Ngành; còn một số đơn vị chưa đẩy nhanh tiến độ tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; trực tiếp kiểm sát trong hoạt động tư pháp còn một số khâu công tác còn chậm…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Viện trưởng VKSND tỉnh đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của Viện kiểm sát hai cấp trong 09 tháng năm 2019, đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh phối hợp, hướng dẫn Viện kiểm sát cấp huyện khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác trong 03 tháng cuối năm; tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu do Quốc hội giao; hạn chế thấp nhất án bị hủy có trách nhiệm của Viện kiểm sát; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án tồn đọng, án cũ, không để tồn đọng kéo dài; tiếp tục tập trung triển khai ngay việc tổ chức kiểm sát trực tiếp các cơ quan tư pháp, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án, hoạt động của cơ quan tư pháp nhằm phát hiện vi phạm, kịp thời ban hành kháng nghị phúc thẩm, kiến nghị vi phạm hoạt động tư pháp; quan tâm kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm, thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ; tăng cường tham mưu cấp ủy địa phương, giữ vững mối quan hệ phối hợp với chính quyền và các cơ quan tư pháp cùng cấp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.                                                                                                   

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang