Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đặc xá (sửa đổi)

12/04/2018 05:57

(kiemsat.vn)
Chiều 11/4, tiếp tục Phiên họp thứ 23, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành thảo luận về dự án Luật Đặc xá (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp (Ảnh: Quochoi.vn)

Dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi) có bố cục gồm 6 Chương, 39 Điều quy định về thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá; điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá, người được đặc xá. Việc xây dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi) đảm bảo thể chế hoá những quan điểm của Đảng và Nhà nư­ớc ta về chính sách khoan hồng, nhân đạo đối với ngư­ời phạm tội, bị kết án phạt tù; cụ thể hoá quy định thẩm quyền đặc xá của Chủ tịch nước trong Hiến pháp năm 2013; xác định rõ những nguyên tắc pháp lý cơ bản, trình tự, thủ tục, đối tượng, tiêu chuẩn đ­ược hư­ởng đặc xá, thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan nhà nư­ớc và các cơ quan, tổ chức khác trong việc đặc xá; kế thừa những kinh nghiệm về công tác đặc xá theo quy định của Luật Đặc xá trong thời gian qua; đồng thời đổi mới, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nư­ớc; bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất giữa nội dung Luật Đặc xá với các đạo luật khác có liên quan, nhất là pháp luật trong lĩnh vực hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án hình sự.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Quochoi.vn)

Qua thảo luận, đa số các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với sự cần thiết của việc sửa đổi, ban hành Luật để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực tiễn thi hành công tác đặc xá trong thời gian vừa qua như không còn phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật khác được ban hành sau đó (Hiến pháp năm 2013, Luật Thi hành án hình sự năm 2010, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015...); diện người được đặc xá tha tù trước thời hạn với số lượng lớn, đối tượng rộng nên chưa thể hiện đầy đủ ý nghĩa đặc ân của Nhà nước ta đối với người phạm tội. Vì vậy, để bảo đảm phù hợp với Hiến pháp năm 2013, với quy định của các đạo luật liên quan đến tư pháp hình sự mới được Quốc hội thông qua và giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong công tác xét đặc xá thời gian qua, thì việc sửa đổi, bổ sung Luật Đặc xá năm 2007 là cần thiết.

Từ các lý do về sự cần thiết và các quan điểm cơ bản về việc xây dựng luật được Chính phủ đưa ra, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho rằng, Luật Đặc xá cần phải sửa, song cần phải quan tâm đến sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác đặc xá nhằm đảm bảo đúng ý nghĩa là một đặc ân của Nhà nước đối với những người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn hay tù chung thân được giảm xuống có thời hạn. Bên cạnh đó, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc tính khả thi khi thống nhất quan điểm không mở rộng diện được đặc xá và quy định chặt chẽ các điều kiện đặc xá.

Tại phiên họp, các nội dung liên quan đến thời điểm tiến hành đặc xá, người được đặc xá trong trường hợp đặc biệt, điều kiện được đề nghị đặc xá nhân sự kiện trọng đại của đất nước, thủ tục trình Chủ tịch nước ban hành Quyết định về đặc xá… cũng được Ủy ban thường vụ Quốc hội tập trung thảo luận.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết thúc phiên họp (Ảnh: Quochoi.vn)

Phát biểu kết thúc phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, qua xem xét, thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành việc sửa đổi, xây dựng dự án Luật Đặc xá (sửa đổi). Tuy nhiên, đây là dự án luật mới được trình lần đầu, do vậy đề nghị Ban soạn thảo rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung của Báo cáo đánh giá tác động và Báo cáo tổng kết thi hành thực tiễn. Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án luật đảo đảm vai trò, trách nhiệm của các chủ thể tham gia vào tổ tư vấn, Hội đồng thẩm định và làm rõ trách nhiệm các cơ quan; bổ sung nội dung quy định về tái hòa nhập cộng đồng, vai trò của chính quyền địa phương, Mặt trận, đoàn thể xã hội trong việc giúp người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng tốt.

Một số hình ảnh thảo luận tại phiên họp:

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn trình bày Tờ trình (Ảnh: Quochoi.vn)

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra (Ảnh: Quochoi.vn)

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Đặng Thuần Phong phát biểu (Ảnh: Quochoi.vn)

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang