UBTVQH cho ý kiến về Đề án vị trí việc làm của VKSND tối cao và tán thành việc thành lập TAND, VKSND TP Sầm Sơn

14/08/2017 03:53

(kiemsat.vn)
Chiều ngày 11/8, tại phiên họp thứ 13, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về Đề án vị trí việc làm của VKSND và về việc thành lập TAND, VKSND TP Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Tham dự phiên họp có các thành viên UBTVQH; Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí; Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình; lãnh đạo một số Bộ, ngành ở Trung ương, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

UBTVQH cho ý kiến về Tờ trình của VKSND Tối cao và biểu quyết tán thành việc thành lập TAND, VKSND TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao Nguyễn Hải Phong đọc tờ trình (nguồn internet)

Tại phiên họp, thừa ủy quyền của Viện trưởng VKSND tối cao, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao Nguyễn Hải Phong trình bày Tờ trình về Đề án vị trí việc làm của VKSND. Theo đó, việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân được xây dựng trong 2 Đề án, gồm: Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân và Đề án vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao. VKSNDTC đề nghị UBTV Quốc hội xem xét, phê duyệt để VKSNDTC làm căn cứ xây dựng Đề án “Tổ chức, biên chế của Viện kiểm sát nhân dân đến năm 2020 bảo đảm theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014”.

UBTVQH cho ý kiến về Tờ trình của VKSND Tối cao và biểu quyết tán thành việc thành lập TAND, VKSND TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra Đề án vị trí việc làm của VKSND (nguồn internet)

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra Đề án, cho biết, Ủy ban Tư pháp cơ bản tán thành với sự cần thiết và căn cứ xây dựng Đề án và đề nghị Đề án chỉ tập trung xác định vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với từng vị trí việc làm; bổ sung, giải trình thêm các nội dung như các yếu tố đặc thù ảnh hưởng đến việc xác định vị trí, việc làm, tiêu chuẩn và ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm của VKSND các cấp…

UBTVQH cho ý kiến về Tờ trình của VKSND Tối cao và biểu quyết tán thành việc thành lập TAND, VKSND TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết luận nội dung thảo luận (nguồn internet)

Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị VKSND tối cao tách hai nội dung về vị trí việc làm và số lượng biên chế, cơ cấu ngạch công chức thành hai đề án. Trên cơ sở yêu cầu của việc xây dựng Đề án là nhằm xác định đúng số lượng vị trí việc làm và sau khi được phê duyệt thì trên cơ sở đó xác định số lượng biên chế cần thiết cho mỗi vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức tương ứng.

Đề cập đến nội dung cụ thể của Đề án, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị thực hiện đúng theo quy định của pháp luật đối với nội dung về ngạch công chức trong vị trí việc làm; về số lượng biên chế đề nghị thực hiện đúng tinh thần của Nghị quyết 39- NQ/TW năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giảm biên chế.

* Cũng trong chiều ngày 11/8, UBTVQH đã thảo luận và cho ý kiến về việc việc thành lập TAND, VKSND TP Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Sau khi nghiên cứu Tờ trình về việc thành lập TAND và VKSND TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, báo cáo tóm tắt thẩm tra của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho thấy các hồ sơ liên quan đủ điều kiện để trình UBTVQH xem xét, quyết định thành lập TAND và VKSND TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ủy ban Tư pháp tán thành với TAND Tối cao và VKSND tối cao về phương án biên chế, tổ chức bộ máy và các điều kiện bảo đảm hoạt động của TAND và VKSND TP. Sầm Sơn.

UBTVQH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập hai cơ quan nói trên của tỉnh Thanh Hóa với 100% ủy viên UBTVQH tham gia biểu quyết tán thành.

Anh Minh

(tổng hợp)

Sẽ trình QH xem xét tư cách ĐBQH của ông Võ Kim Cự

Chiều 22.4, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, UBTVQH sẽ báo cáo QH xem xét tư cách ĐBQH đối với ông Võ Kim Cự tại Kỳ họp thứ 3 tới.

Kết quả thực hành tiết kiệm là tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ

(Kiemsat.vn) – Đó là một trong số những giải pháp mà VKSNDTC đưa ra nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 của ngành KSND.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang