UBND thành phố Buôn Ma Thuột thua kiện trong vụ án hành chính

11/09/2020 07:59

(kiemsat.vn)
TAND cấp cao tại Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định sửa bản án hành chính sơ thẩm của Toàn án nhân dân tỉnh Đắk Lắk; chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của một người dân kiện UBND thành phố Buôn Ma Thuột.

Nội dung vụ án

Ngày 22/9/2005, UBND thành phố Buôn Ma Thuột cấp cho hộ bà Vũ thị Ngân Oanh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GNCQSDĐ) số AC976477 đối với thửa đất 46B (nay là thửa 70), tở bàn đồ số 25, diện tích 184m2, tọa lạc tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Sau đó, bà Oanh lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất nói trên cho ông Nguyễn Viết Bình và bà Đỗ Thị Hoàn.

Ngày 26/4/2008, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Buôn Ma Thuột thay đổi điều chỉnh chủ sử dụng thửa đất cho ông Nguyết Viết Bình và bà Đỗ Thị Hoàn.

Căn cứ vào Công văn số 817/CV-PC15 ngày 08/5/2009 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an tỉnh Đắk Lắk, UBND thành phố Buôn Ma Thuột đã ban hành Quyết định số 2073/QDD-UBND ngày 23/7/2009 về việc thu hồi và hủy giá trị pháp lý GCNQSDĐ số AC976477, thửa đất số 46B, tờ bản đồ số 25, diện tích 184m2, do UBND thành phố Buôn Ma Thuột cấp ngày 22/9/2005 cho bà Vũ Thị Ngân Oanh. Việc thu hồi nói trên bà Hoàn hoàn toàn không biết dù GCNQSDĐ đã được điều chỉnh thay đổi chủ sử dụng cho ông Bình, bà Hoàn vào năm 2008.

Ngày 17/5/2017, Văn phòng đăng ký đất đai thanh phố Buôn Ma Thuột mời gia đình bà Hoàn lên làm việc để giao nộp lại GCNQSDĐ số AC976477 và hướng dẫn bà Hoàn làm thủ tục cấp lại GCNQSDĐ mới theo quy định của pháp luật.

Sau khi bà Hoàn nộp hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ thì ngày 04/7/2017, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Buôn Ma Thuột ban hành Thông báo số 227/TB-CNBMT về việc giải quyết hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ, theo đó, thửa đất số 46B (nay là thửa 70), tờ bản đồ số 25 của gia đình bà Hoàn không đủ điều kiện để cấp GCNQSDĐ do không phù hợp với quy hoạch hiện tại vì thuộc quy hoạch đất cây xanh cảnh quan.

Không đồng ý với thông báo trên, ông Nguyễn Viết Bình gửi đơn đề nghị cấp GCNQSDĐ cho gia đình ông đối với thửa đất trên đến UBND thành phố Buôn Ma Thuột. Ngày 22/3/2019, UBND thành phố Buôn Ma Thuột ban hành Công văn số 1129/UBND-TNMT trả lời đơn của ông Bình, nội dung: việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Buôn Ma Thuột ban hành Thông báo số 227/TB-CNBMT ngày 04/7/2017 là đúng quy định pháp luật.
Không đồng ý với việc giải quyết như trên, bà Hoàn khởi kiện đến Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tuyên bố hành vi không cấp GCNQSDĐ của UBND thành phố Buôn Ma Thuột là trái với quy định của pháp luật, yêu cầu UBND thành phố Buôn Ma Thuột cấp cho gia đình bà GCNQSDĐ đối với thửa đất số 70, tờ bản đồ số 25, diện tích 184m2. Ngoài ra, bà còn yêu cầu UBND thành phố Buôn Ma Thuột bồi thường số tiền 10.000.000đ chi phí đi lại, tiền công lao động bị mất do phải đi lại làm thủ tục cấp GCNQSDĐ.

Ngày 25/10/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Đỗ Thị Hoàn về việc:

Tuyên bố hành vi không cấp GCNQSDĐ đối với thửa đất số 46B (nay là thửa 70), tờ bản đồ số 25, tọa lạc tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột của gia đình bà Đỗ Thị Hoàn của UBND thành phố Buôn Ma Thuột là trái với quy định của pháp luật; 

Yêu cầu UBND thành phố Buôn Ma Thuột cấp GCNQSDĐ đối với thửa đất số 70, tờ bản đồ số 25, diện tích 184m2, mục đích sử dụng: đất ở đô thị tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột cho gia đình bà Đỗ Thị Hoàn;

Buộc UBND thành phố Buôn Ma Thuột phải bồi thường cho bà Hoàn số tiền 10.000.000 đồng chi phí đi lại, tiền công lao động bị mất do phải đi lại làm thủ tục cấp GCNQSDĐ.

Ngày 08/11/2019, bà Đỗ Thị Hoàn kháng cáo toàn bộ Bản án hành chính sơ thẩm số 32/2019/HC-ST ngày 25/10/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Quan điểm của VKSND cấp cao tại Đà Nẵng

Nguồn gốc thửa đất số 46B (nay là thửa 70), tờ bản đồ số 25, diện tích 184m2, tọa lạc tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk là do Hợp tác xã buôn AlêB cấp cho ông Y Buê Niê để ở và làm kinh tế vườn. Đến năm 2004, ông Y Buê sang nhượng một phần thửa đất diện tích 190m2  cho bà Vũ Thị Ngân Oanh, thủ tục mua bán chỉ có giấy viết tay, không có xác nhận của chính quyền địa phương. Để làm hồ sơ cấp GCNQSDĐ mà không nộp tiền sử dụng đất, bà Oanh đã liên hệ một số đối tượng làm giả hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có xác nhận của chính quyền địa phương và ký lùi thời điểm nhận chuyển nhượng là năm 1997. Qua đó, bàOanh đã trốn tránh được việc nộp tiền sử dụng đất với số tiền là 14.572.800 đồng. Ngày 23/7/2009, UBND thành phố Buôn Ma Thuột ban hành Quyết định số 2073/QDD-UBND về việc thu hồi và hủy giá trị pháp lý GCNQSDĐ số AC 976477 đã cấp ngày 22/9/2005 cho bà Vũ Thị Ngân Oanh.

Tuy nhiên, sau khi được cấp GCNQSDĐ năm 2008, bà Vũ Thị Ngân Oanh đã chuyển nhượng, quyền sử dụng thửa đất cho ông Nguyễn Viết Bình, bà Đỗ Thị Hoàn. Ngày 26/4/2008, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Buôn Ma Thuột thay đổi, điều chỉnh chủ sử dụng thửa đất cho ông Nguyễn Viết Bình và bà Đỗ Thị Hoàn.

Ngày 15/3/217, gia đình bà Hoàn làm thủ tục đăng ký thế chấp đối với GCNQSDĐ nói trên thì biết rằng GCNQSDĐ đã bị UBND thành phố Buôn Ma Thuột ra quyết định thu hồi. Ngày 17/5/2017, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Buôn Ma Thuột mời gia đình bà Hoàn lên làm việc để giao nộp lại GCNQSDĐ số AC976477 và hướng dẫn bà Hoàn làm thủ tục cấp lại GCNQSDĐ mới theo quy định của pháp luật.

Sau khi bà Hoàn nộp hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ thì ngày 04/7/2017, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Buôn Ma Thuột ban hành Thông báo số 227/TB-CNBMT về việc giải quyết hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ, theo đó, thửa đất số 46B (nay là thửa 70), tờ bản đồ số 25 của gia đình bà Hoàn thuộc quy hoạch đất cây xanh cảnh quan theo quy hoạch khu trung tâm phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 23/QDD-UBND ngày 06/01/2011. Do đó, UBND thành phố Buôn Ma Thuột căn cứ vào quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 rằng: “Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Nghị định này” để trả lời thửa đất nói trên không đủ điều kiện để cấp GCNQSDĐ do không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, Việc trả lời như trên của UBND thành phố Buôn Ma Thuột là không đúng vì trong quá trình giải quyết vụ án, UBND thành phố Buôn Ma Thuột không cung cấp được Quyết định số 23/QDD-UBND ngày 06/01/2011 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất dù Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 1964/CV-TA ngày 29/6/2020 yêu cầu UBND thành phố Buôn Ma Thuột cung cấp quyết định nói trên. Đồng thời, các hộ dân tại khu vực phường Ea Tam hiện nay không có hộ nào bị thu hồi GCNQSDĐ hay giải tỏa, đền bù cho các hộ dân để thực hiện quy hoạch trông cây xanh.

Việc trong hồ sơ vụ án không có Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 06/01/2011 của UBND tỉnh Đắk Lắk nhưng Tòa án cấp sơ thẩm vẫn căn cứ vào đó để lập luận, đưa ra quyết định bác yêu cầu khởi kiện của bà Đỗ Thị Hoàn là không có cơ sở.

Ngoài ra, thửa đất số 46B (nay là thửa 70), tờ bản đồ số 25 được vợ chồng ông Bình, bà Hoàn nhận chuyển nhượng từ bà Oanh ngay tình, theo gia thị trường và đã được chỉnh lý biến động sang tên bà Hoàn. Do đó, UBND thành phố Buôn Ma Thuột không thể thu hồi GCNQSDĐ đối với thửa đất trên mà cần có biện pháp hành chính khác để buộc bà Oanh phải nộp bổ sung 50% số tiền sử dụng đất là 14.572.800 đồng đã gian dối để trốn tránh nghĩa vụ. Vì vậy, việc Tòa án cấp sơ thẩm quyết định bác yêu cầu khởi kiện của bà Đỗ Thị Hoàn là không phù hợp.

UBND thành phố Buôn Ma Thuột thua kiện

Ngày 14/7/2020, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã đưa ra xét xử phúc thẩm án hành chính “Kiện hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” giữa người khởi kiện là: Bà Đỗ Thị Hoàn; địa chỉ: Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông và người bị kiện là Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Đỗ Thị Hoàn rút kháng cáo đối với phần yêu cầu UBND thành phố Buôn Ma Thuột bồi thường số tiền 10.000.000 đồng chi phí đi lại, tiền công lao động bị mất do phải đi lại làm thủ tục cấp GCNQSDĐ.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định: Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Đỗ Thị Hoàn, sửa Bản án hành chính sơ thẩm số 32/2019/HC-ST ngày 25/10/2019 của Toàn án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Đỗ Thị Hoàn về việc:

Tuyên bố hành vi không cấp GCNQSDĐ đối với thửa đất số 46B (nay là thửa 70), tờ bản đồ số 25, tọa lạc tại phường EA Tam, thành phố Buôn Ma Thuột của gia đình bà Đỗ Thị Hoàn của UBND thành phố Buôn Ma Thuột là trái với quy định của pháp luật.

Yêu cầu UBND thành phố Buôn Ma Thuột cấp GCNQSDĐ đối với thửa đất số 70, tờ bản đồ số 25, diện tích 184m2, mục đích sử dụng: đất ở đô thị tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột cho gia đình bà Đỗ Thị Hoàn.

Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của bà Đỗ Thị Hoàn về việc buộc UBND thành phố Buôn Ma Thuột phải bồi thường cho bà Hoàn số tiền 10.000.000 đồng chi phí đi lại, tiền công lao động bị mất do phải đi lại làm thủ tục cấp GCNQSDĐ.

Sở Xây dựng Bình Dương: Không tham mưu dự án nào có tên Khu đô thị Victory City

(Kiemsat.vn) - Đó là khẳng định của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về những vấn đề liên quan đến dự án Khu nhà ở Tân Lập tại xã Tân Lập, Bắc Tân Uyên, Bình Dương.

Trường Cao đẳng Y- Dược ASEAN đào tạo ngoài trụ sở chính trái quy định?

(Kiemsat.vn) - Những kiến nghị của Thanh tra Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, nhà trường đã khắc phục cơ bản, một số nội dung chờ hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để trường tiếp tục thực hiện.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang