Long An: Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án Khu dân cư trong KCN Đức Hoà 3 – Hồng Đạt

08/09/2020 08:21

(kiemsat.vn)
Vừa qua, UBND tỉnh Long An công bố kết luận thanh tra đối với dự án Khu dân cư trong Khu công nghiệp Đức Hoà 3 – Hồng Đạt với hàng loạt sai phạm.

Ngày 10/8/2020, UBND tỉnh Long An ra văn bản số 4747/KL-UBND công bố kết luận thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật trong việc chuyển đất khu công nghiệp (KCN) Đức Hoà 3 – Hồng Đạt tại huyện Đức Hoà, tỉnh Long An do Công ty cổ phần Hồng Đạt Long An (công ty Hồng Đạt Long An) làm chủ đầu tư. Theo kết luận thanh tra, công ty Hồng Đạt Long An đã mắc nhiều sai phạm trong quá trình triển khai dự án.

Dự án Khu công nghiệp Đức Hoà 3 – Hồng Đạt

Cụ thể, công ty Hồng Đạt Long An chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai và chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai theo quy định (kết luận không nói rõ số tiền chi tiết mà mà công ty Hồng Đạt chưa hoàn thành là bao nhiêu). Kết luận Thanh tra cho rằng, sai phạm này không chỉ thuộc về lỗi của chủ đầu tư mà còn của các cơ quan chức năng trong quá trình phê duyệt hồ sơ, cấp phép triển khai dự án.

Đồng thời, chủ đầu tư cũng đã triển khai thi công hạ tầng khi chưa được cấp phép, kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định. Những hành vi này của công ty Hồng Đạt Long An đã bị Thanh tra Sở Xây dựng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 40.000.000 đồng (vi phạm xây dựng không phép), phạt 330.000.000 (lỗi vi phạm về kinh doanh BĐS không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định và công khai không đúng các nội dung về dự án) và tạm đình chỉ hoạt động trong vòng 12 tháng.

Dự án mới được phê duyệt 1/500 nhưng chủ đầu đã tiến hành thi công hạ tầng kỹ thuật không phép, chuyển nhượng cho khách hàng 2.500 trên tổng số 3.038 lô nền, tỷ lệ chuyển nhượng chiếm 82% trên tổng số lô nền dự án.

Thực hiện chưa đúng theo yêu cầu của Báo cáo đánh giá tác động môi trường về khoảng cách hành lang cây xanh an toàn tại một số vị trí tiếp giáp giữa KCN Đức Hòa III - Hồng Đạt và KDC. Thực hiện chưa tốt công tác quản lý, bảo vệ môi trường trong KCN Hồng Đạt, để 03 nhà đầu tư thứ cấp xả thải có thông số vượt mức quy định tại QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, k=1 trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận. Về dãy hành lang cây xanh cách ly tại các vị trí tiếp giáp KCN Đức Hoà 3 – Hồng Đạt, qua kiểm tra thực tế một số vị trí có khoảng cách chỉ rộng trung bình từ 32-45m là chưa đảm bảo.

Kết luận thanh tra toàn diện khu công nghiệp Đức Hoà 3 – Hồng Đạt

Ngoài ra, cũng theo Kết luận thanh tra, sau khi được Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương cho điều chỉnh giảm một phần diện tích đất KCN Đức Hoà 3 – Hồng Đạt để chuyển đổi thành đất khu dân cư, nhà ở công nhân và chuyên gia và trên cơ sở tiếp tục xem xét đề nghị của nhà đầu tư; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định các cơ quan tham mưu cấp tỉnh, UBND huyện Đức Hoà, UBND tỉnh đã thực hiện đầy đủ các bước để hoàn thành các thủ tục liên quan đến điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; xác định quy mô mục đích sử dụng đất; tổ chức thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết, đánh giá tác động môi trường...liên quan đến dự án.

Tuy nhiên, việc đề nghị của công ty Hồng Đạt Long An; thẩm định và đề nghị của UBND huyện Đức Hoà, các sở ngành chức năng tỉnh và việc quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh đã chưa đảm bảo đúng mục tiêu tính chất ban đầu của dự án là điều chỉnh giảm một phần diện tích đất KCN Đức Hoà 3 – Hồng Đạt để chuyển đổi thành dự án đầu tư đất khu dân cư và nhà ở công nhân, chuyên gia như đề nghị, xin chủ trương cho phép của Thủ tướng Chính phủ, dẫn đến UBND tỉnh phải điều chỉnh chủ trương đầu tư ít nhiều làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Phần cuối Kết luận thanh tra, UBND tỉnh Long An đề nghị công ty Hồng Đạt Long An phải khẩn trương khắc phục những sai phạm, thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, quyết định về đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường…của cơ quan có thẩm quyền.

Thực hiện đúng mục tiêu, quy mô của dự án theo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1843-QĐ-UBND ngày 25/09/2019 của UBND tỉnh khi được UBND tỉnh cho phép tiếp tục thực hiện dự án. Thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai và nghĩa vụ tài chính khi có thông báo nộp tiền của cơ quan có thẩm quyền.

Sở Xây dựng Bình Dương: Không tham mưu dự án nào có tên Khu đô thị Victory City

(Kiemsat.vn) - Đó là khẳng định của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về những vấn đề liên quan đến dự án Khu nhà ở Tân Lập tại xã Tân Lập, Bắc Tân Uyên, Bình Dương.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang