Từ 05/12, hộ gia đình sử dụng đất sẽ ghi đầy đủ tên thành viên trên sổ đỏ

08/11/2017 02:06

(kiemsat.vn)
– Đó là nội dung được đề cập đến trong Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo đó tại khoản c, Điều 5 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 có quy định:

“Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số của giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình như quy định tại điểm a khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình”.

Tuy nhiên, trên thực tế nhiều trường hợp người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện việc nhận chuyển nhượng, song không được sự đồng ý, chấp thuận của các thành viên trong hộ gia đình mà người mua không biết rằng trong hộ gia đình đó gồm bao nhiêu người cùng có quyền sử dụng đất ngoài chủ hộ, dẫn đến hợp đồng vô hiệu; mặt khác, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình không thể hiện đầy đủ thông tin của các thành viên cùng có quyền sử dụng đất…

Ảnh minh họa (Internet)

Vì vậy, nhằm khắc phục tình trạng trên, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ra đời và có hiệu lực từ ngày 05/12/2017 đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung:

Cụ thể, tại khoản 5, Điều 6 quy định như sau: “Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc “Hộ gia đình, gồm bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình như quy định tại điểm a khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình.

Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc cùng sử dụng đất hoặc cùng sở hữu tài sản) với… (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).

Ngân Hà
(Giới thiệu)

Các tin liên quan >>>

Sổ đỏ bị sai sót đính chính thế nào?

Đề xuất sang tên sổ đỏ bị đánh thuế VAT: Không hợp lý, sẽ tác động tiêu cực!

Đề xuất sang tên sổ đỏ bị đánh thuế VAT: Không hợp lý, sẽ tác động tiêu cực!

Bộ Tài chính đang đề nghị bỏ quy định “chuyển quyền sử dụng đất không chịu VAT” sang mức thuế suất thông thường 10%. Như vậy, khi sang tên sổ đỏ theo diện mua bán, người dân sẽ phải chịu thêm 10% VAT. Ý tưởng đánh thuế VAT khi chuyển quyền sử dụng đất của Bộ Tài chính đang vấp phải nhiều phản đối.

Thủ tục sang tên đất của ông bà cho cháu

Tôi có mảnh đất muốn sang tên cho cháu nội. Vậy, tôi cần phải làm những thủ tục gì và phải nộp các loại thuế, phí nào?
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang