Từ 01/7/2018: Có tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

08/05/2018 09:13

(kiemsat.vn)
Việc đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện định kỳ 02 năm một lần. Thời điểm ấn định các thông tin, số liệu để đánh giá, chấm điểm, xếp loại là ngày 31/12 của năm thứ hai tính từ thời điểm đánh giá kỳ trước; mốc thời gian để tính kỳ đầu đánh giá là ngày 31/12/2018.

Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 10/3/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BTP quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (áp dụng với Bộ, cơ quang ngang bộ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

Bộ tiêu chí bao gồm 05 nhóm tiêu chí, cụ thể như sau:

- Nhóm tiêu chí thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật (tối đa 30 điểm).

- Nhóm tiêu chí triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (tối đa 20 điểm).

- Nhóm tiêu chí về các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (tối đa 20 điểm).

- Nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội (tối đa 20 điểm).

- Nhóm tiêu chí khác (tối đa 10 điểm).

Ảnh minh họa 

Việc đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện định kỳ 02 năm một lần. Thời điểm ấn định các thông tin, số liệu để đánh giá, chấm điểm, xếp loại là ngày 31/12 của năm thứ hai tính từ thời điểm đánh giá kỳ trước; mốc thời gian để tính kỳ đầu đánh giá là ngày 31/12/2018.

Kết thúc kỳ đánh giá, bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức tự đánh giá, chấm điểm toàn bộ các nhóm tiêu chí, chỉ tiêu theo Thông tư này và gửi báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm về Bộ Tư pháp để đánh giá, chấm điểm, xếp loại. Điểm số tự đánh giá được tính hệ số 1.

Căn cứ kết quả tự đánh giá, chấm điểm của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và kết quả theo dõi, quản lý, kết quả kiểm tra, khảo sát, tọa đàm và các nguồn thông tin hợp pháp khác, Bộ Tư pháp tổ chức việc đánh giá, chấm điểm từng nhóm tiêu chí trong nội dung Bộ Tiêu chí. Điểm số do Bộ Tư pháp đánh giá được tính hệ số 2.

Tổng số điểm làm căn cứ để Bộ Tư pháp xếp loại hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tính theo công thức: Tổng số điểm đạt được = (Điểm số tự chấm *1 + Điểm số do Bộ Tư pháp chấm * 2)/3.

Tổng số điểm đạt được và mức xếp loại như sau: Nếu tổng số điểm đạt được từ 90 điểm trở lên: Xếp loại xuất sắc; từ 80 điểm đến 90 điểm: Xếp loại tốt; từ 70 điểm đến 80 điểm: Xếp loại khá; từ 50 điểm đến 70 điểm: Xếp loại trung bình. Trường hợp tổng số điểm đạt được dưới 50 điểm: Xếp loại yếu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

Xem chi tiết Thông tư số 03 tại đây.

Xem thêm >>>

VKSND thị xã An Nhơn: Tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

VKSND huyện Quảng Trạch: Phối hợp xét xử lưu động kết hợp tuyên truyền pháp luật

VKSND huyện Nậm Nhùn: Làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật tại trường học xã đặc biệt khó khăn

VKSND Đắk Nông phê chuẩn quyết định khởi tố các bị can vụ “Cà phê pin”

(Kiemsat.vn) - Ngày 03/5/2018, VKSND tỉnh Đắk Nông phê chuẩn quyết định khởi tố của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đối với các bị can trong vụ "Cà phê pin".
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang