VKSND thị xã An Nhơn: Tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

04/04/2018 10:50

(kiemsat.vn)
Công tác tuyên truyền của VKSND thị xã An Nhơn ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Viện kiểm sát nhân dân thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Mục đích của nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là giúp cho mọi tầng lớp nhân dân nhân dân hiểu biết, nhận thức về pháp luật và có lòng tin, có thói quen, động cơ tích cực trong thực thi pháp luật.

Vì vậy, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, và chỉ khi hoạt động tuyên truyền chuyển biến thành hành động thì công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật mới thực sự hiệu quả.

Nhận thức được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo sâu sát của VKSND tỉnh Bình Định và cấp ủy địa phương, sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị, VKSND thị xã An Nhơn đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và cấp trên giao phó, nhiều chỉ tiêu kế hoạch đạt và vượt mức đề ra, trong đó có công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật, được cấp ủy địa phương và ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định ghi nhận và đánh giá cao. Năm 2017, VKSND thị xã An Nhơn tự hào được nhận cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối.

Để đạt được thành quả đó, thời gian qua, đơn vị đã đưa chỉ tiêu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vào kế hoạch công tác như một nội dung quan trọng để đánh giá cán bộ và xét thi đua. Đồng thời, tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp:

Kết hợp lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động chuyên môn, đặc biệt là thông qua việc xét xử các vụ án nghiêm trọng, được cấp ủy và dư luận xã hội quan tâm. Biện pháp này không chỉ có tác dụng răn đe đối với bị cáo mà còn có ý nghĩa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa chung cho xã hội.

Chủ động chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã, đặc biệt đã xây dựng quy chế phối hợp với Đài truyền thanh thị xã mở Chuyên mục Pháp luật và đời sống nhằm tuyên truyền pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân, và thông qua đó giúp cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Ngành kiểm sát trong bộ máy Nhà nước và hệ thống chính trị. 

Bên cạnh đó, đơn vị chủ động phối hợp Đài truyền thanh thị xã thực hiện các cuộc phỏng vấn sau phiên tòa xét xử các vụ án mang tính thời sự; về những vấn đề nổi cộm liên quan đến pháp luật; công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm về ma túy; tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự… Nội dung các cuộc phỏng vấn rất gần gũi, dễ đi vào lòng người, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân và được đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn theo dõi và đánh giá cao.

Đặc biệt, VKSND thị xã An Nhơn cũng xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của đơn vị để phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã tổ chức tuyên truyền các đạo luật mới có hiệu lực. Trong năm 2017 và quý I năm 2018 đơn vị tổ chức nhiều đợt tuyên truyền pháp luật cho nhân dân, đặc biệt là tuyên truyền cho các đối tượng là bí thư, chủ tịch các xã, phường và lãnh đạo các phòng ban trên địa bàn thị xã, được cấp ủy địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

Để công tác ngày càng hiệu quả, tạo sự thi đua sôi nổi trong đơn vị, làm cho công tác tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu và đem lại hiệu quả thiết thực, Lãnh đạo đơn vị hàng tháng tổ chức sơ kết và biểu dương những gương điển hình tiên tiến trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Đồng thời nhắc nhở những đồng chí chưa làm tốt nhiệm vụ được giao. 

Không chỉ tuyên truyền phổ biến pháp luật mà thông qua công tác đó, đơn vị đã lồng ghép giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát để giúp nhân dân hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Viện kiểm sát trong bộ máy Nhà nước và trong hệ thống chính trị.

Trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, chắc chắn, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của VKSND thị xã An Nhơn sẽ tiếp tục đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng bảo vệ nền pháp chế, tiến đến xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, một Nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân, mà ở đó mọi người dân đều sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

                                                                                                                                                                                    Ths. Bạch Xuân Hòa

                                                              VKSND thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Xem thêm bài viết >>>

Cảm nhận của cán bộ trẻ qua cuộc họp rút kinh nghiệm phiên tòa

Tự hào con cháu Nữ tướng Lê Chân

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang