Từ 01/01/2019: bãi bỏ chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo ở vùng khó khăn

14/06/2018 09:38

(kiemsat.vn)
Chủ trương của Chính phủ hiện nay là rà soát, tích hợp, bãi bỏ chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2020 nhằm giảm chính sách hỗ trợ cho không, tăng chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn và thời hạn thụ hưởng, tăng cơ hội tiếp cận chính sách và khuyến khích sự tích cực, chủ động tham gia của người nghèo; ưu tiên tăng nguồn lực đầu tư phát triển vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, huyện nghèo, xã nghèo, xã, thôn bản đặc biệt khó khăn…

Ngày 06/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.

Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Theo đó, các địa phương được sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg đã được bố trí ổn định trong dự toán chi thường xuyên thời kỳ ổn định ngân sách địa phương 2017 - 2020 để chi trả thay phần ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn theo quy định tại Quyết định 579/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017 - 2020.

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

Xem chi tiết Quyết định số 25 tại đây.

Xem thêm >>>

Giải pháp bảo đảm quyền bào chữa cho người bị buộc tội tại địa bàn miền núi, hải đảo

Phụ cấp sẽ là 70% lương hàng tháng với cán bộ, viên chức đến công tác ở vùng đặc biệt khó khăn

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang