Từ 01/01/2018, cơ quan điều tra sử dụng sổ sách, biểu mẫu mới

19/12/2017 02:57

(kiemsat.vn)
– Ngày 14/12/2017, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 61/2017/TT-BCA quy định 284 biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách mới sử dụng trong hoạt động điều tra hình sự.

Thông tư này quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách sử dụng trong hoạt động điều tra hình sự của Cơ quan điều tra của Công an nhân dân, Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan của Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

Ban hành kèm theo Thông tư là 284 biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách sử dụng trong hoạt động điều tra hình sự (có Danh mục kèm theo), có hiệu lực thi hành từ ngày 29/01/2018. Tuy nhiên, biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự ban hành kèm theo Thông tư được sử dụng từ ngày 01/01/2018. 

Thông tư đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ các quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự do cơ quan mình đã ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Ảnh mang tính minh họa

– Các biểu mẫu về điều tra hình sự do Cơ quan điều tra của Công an nhân dân, Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan của Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đã được sử dụng trong hoạt động điều tra trước ngày 01/01/2018 thì vẫn có giá trị trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự cho đến khi giải quyết xong vụ án.

– Bãi bỏ các quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách sử dụng trong hoạt động điều tra hình sự do Bộ Công an ban hành trước ngày 01/01/2018.

Xem chi tiết thông tư số 61 tại đây.

Anh Minh

(giới thiệu)

Các bài liên quan>>>

Những hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng CSDL về thi hành tạm giữ, tạm giam

Quy định về báo cáo điều tra hình sự

(1) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang