Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội có thêm một Tiến sỹ Luật

25/08/2020 15:12

(kiemsat.vn)
Sáng ngày 24/8/2020, tại Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Lê Ngọc Duy, giảng viên trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, với đề tài “Bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tố tụng của Viện kiểm sát nhân dân ở nước ta hiện nay”, chuyên ngành Luật Hiến pháp và luật Hành chính.

Hội đồng đánh giá luận án và các đồng nghiệp chúc mừng nghiên cứu sinh Lê Ngọc Duy

Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp Học viện đã thống nhất đánh giá nội dung đề tài luận án đáp ứng yêu cầu cấp thiết, mang tính thời sự, có giá trị và ý nghĩa về phương diện lý luận và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ sung và hoàn thiện hệ thống lý luận và thực tiễn về bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tố tụng của Viện kiểm sát nhân dân ở Việt Nam hiện nay.

Tác giả luận án đã xây dựng hệ thống cơ sở lý luận về bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tố tụng của Viện kiểm sát nhân dân. Trên cơ sở đánh giá hệ thống pháp luật tố tụng hiện hành, khảo sát thực trạng hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong 9 năm (từ năm 2011 – 2019), tác giả đã phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân của hạn chế, vướng mắc của Viện kiểm sát nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tố tụng. Từ đó, đưa ra một số quan điểm và giải pháp bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tố tụng của Viện kiểm sát nhân dân ở nước ta hiện nay.

Đặc biệt, giải pháp về kiến nghị hoàn thiện pháp luật đã tập trung vào sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Luật tố tụng hành chính năm 2015 nhằm bảo vệ tốt hơn các quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tố tụng và nâng cao vai trò, tăng thêm thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân. Bên cạnh đó, tác giả cũng xây dựng một số giải pháp có tính ứng dụng cao trên thực tế nhằm tăng cường và nâng cao vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Đề tài luận án có ý nghĩa thực tiễn quan trọng, góp phần bổ sung vào nguồn tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, cũng như các công tác thực tiễn ở Viện kiểm sát nhân dân các cấp trong ngành kiểm sát nhân dân.

Hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện đã đánh giá cao Nghiên cứu sinh Lê Ngọc Duy đã thực hiện nghiên cứu luận án rất nghiêm túc, công phu, chất lượng, nghiên cứu sinh đã có 15 bài viết liên quan đến đề tài luận án, được đăng tải trên các tạp chí ngành luật có uy tín cao. Đề tài luận án tiếp tục mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới về mặt lý luận và thực tiễn góp phần hoàn thiện pháp luật về vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong bảo vệ quyền con người, quyền công dân giai đoạn hiện nay và thời gian tới.

Như vậy, sau hơn 5 năm thực hiện đề tài luận án, nghiên cứu Lê Ngọc Duy đã bảo vệ thành công đề tài luận án tiến sỹ, góp phần bổ sung thêm vào đội ngũ giảng viên có học vị tiến sỹ của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Tham dự buổi lễ bảo vệ luận án tiễn sỹ, PGS.TS. Vũ  Thị Hồng Vân đại diện Ban giám hiệu nhà trường phát biểu chúc mừng Nghiên cứu sinh Lê Ngọc Duy đã bảo vệ thành công luận án, đồng thời cảm ơn Học viện Khoa học xã hội đã tạo điều iện, giúp đỡ Nghiên cứu sinh hoàn thành luận án tiến sỹ./.

Ngành Kiểm sát Kiên Giang có thêm một Tiến sĩ Luật

(Kiemsat.vn) - Sáng ngày 15/8/2020, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ luật cấp Trường cho nghiên cứu sinh Huỳnh Đông Bắc, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang với đề tài “Quan hệ giữa Viện Kiểm sát nhân dân với Cơ quan Cảnh sát điều tra trong điều tra vụ án về ma túy”, chuyên ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm, mã số 9.38.01.05.

Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng cán bộ, Kiểm sát viên tham gia hiến máu tình nguyện

(Kiemsat.vn) - Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng VKSND tỉnh cùng các đồng Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí là Trưởng phòng, Phó trưởng phòng cấp tỉnh; các đồng chí Viện trưởng, Phó Viện trưởng các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố và 52 cán bộ, Kiểm sát viên VKSND tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện "Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang