Trao đổi bài viết “​Tòa án trả lại đơn khởi kiện đúng hay sai?”

15/03/2019 11:25

(kiemsat.vn)
Tranh chấp về lối đi qua bất động sản liền kề giữa ông T và ông H không phải là tranh chấp quyền sử dụng đất nên không bắt buộc phải qua hòa giải tại UBND cấp xã. Vì vậy, Tòa án trả lại đơn khởi kiện là không đúng.

Qua nghiên cứu bài viết: "Tòa án trả lại đơn khởi kiện đúng hay sai?" của tác giả Dương Thanh, ý kiến của tôi như sau:

Tôi đồng tình với quan điểm thứ nhất mà tác giả đưa ra là: Việc trả lại đơn khởi kiện cho ông T là không đúng quy định. Vì chỉ có tranh chấp quyền sử dụng đất (tranh chấp ai có quyền sử dụng đất) mới bắt buộc hòa giải tại UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp theo quy định của Luật đất đai. Còn tranh chấp theo đơn khởi kiện của ông T là tranh chấp về lối đi qua bất động sản liền kề, không phải là tranh chấp về quyền sử dụng đất nên không bắt buộc phải qua hòa giải tại UBND cấp xã.

Bởi lẽ theo khoản 2, Điều 3 của Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05/5/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quy định rất rõ: “Đối với tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất mà chưa được hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp theo quy định tại Điều 202 Luật Đất đai năm 2013 thì được xác định là chưa có đủ điều kiện khởi kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Ảnh minh họa

Đối với tranh chấp khác liên quan đến quyền sử dụng đất như: Tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất,... thì thủ tục hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp không phải là điều kiện khởi kiện vụ án”.

Như vậy, tranh chấp về lối đi qua bất động sản liền kề giữa ông T và ông H cũng nằm trong quy định của điều luật này. Vì điều luật quy định ngoài các tranh chấp khác liên quan đến quyền sử dụng đất như tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất… thì còn có những tranh chấp khác có liên quan đến quyền sử dụng đất (nhà làm luật để lửng dấu ba chấm…).

Do đó, đây không thuộc trường hợp phải hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp  nên việc trả lại đơn khởi kiện cho ông T là không đúng quy định. Tòa án phải xem xét thụ lý đơn khởi kiện của ông T.                                           

Tòa án giải quyết thế nào khi đương sự thỏa thuận lãi suất vay cao hơn quy định?

(Kiemsat.vn) - Một trong những nguyên tắc cơ bản quy định tại Điều 5 BLTTDS năm 2015 là quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự. Theo đó, trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, đương sự có quyền thỏa thuận với nhau một cách tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội.

Tòa án không được công nhận sự thỏa thuận về mức lãi suất cao hơn quy định

(Kiemsat.vn) - Thỏa thuận của bà H và bà T là vi phạm điều cấm của pháp luật, bởi vậy Tòa án không được công nhận sự thỏa thuận của đương sự đối với số tiền lãi bà T đồng ý trả cho bà H là 32 triệu đồng ngoài số tiền 40 triệu đồng theo quy định.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang