Tin hoạt động của các VKSND tỉnh, thành phố

02/07/2019 09:57

(kiemsat.vn)
Bản tin ngày hôm nay gồm các nội dung mới nhận từ VKSND tỉnh Điện Biên, Quảng Bình, Thái Bình, Quảng Ninh về Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019.

* VKSND tỉnh Điện Biên

Sáng ngày 28/6/2019, VKSND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 bằng hình thức trực tuyến đến 10 điểm cầu VKSND cấp huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn diễn biến phức tạp, tăng cả về số vụ và số người phạm tội. Cơ quan chức năng đã phát hiện, khởi tố mới 471 vụ 594 bị can (tăng 81 vụ/ 116 bị can so với cùng kỳ năm 2018); trong đó tội phạm về ma túy chiếm tỷ lệ 64,97%, tội phạm xâm phạm sở hữu chiếm 18,68 %, tội phạm về trị an chiếm 13,58 %, còn lại là các nhóm tội khác, trong đó đã xảy ra một số vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm. Viện kiểm sát hai cấp đã kiểm sát việc giải quyết tin báo tội phạm đạt tỷ lệ 80%; thực hiện việc trực tiếp lấy lời khai, hỏi cung 100% các bị can trước khi phê chuẩn khởi tố bị can, phúc cung trước khi kết thúc điều tra; Kiểm sát viên bám sát quá trình điều tra, đề ra 100% yêu cầu điều tra trong các vụ án; xác định Án trọng (đạt tỷ lệ 14,6% trên số án mới khởi tố); tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát đạt 90,8%; kháng nghị phúc thẩm hình sự 04 bản án của Tòa án đã được cấp phúc thẩm đưa 02 vụ ra xét xử chấp nhận kháng nghị, còn 02 vụ chưa xét xử phúc thẩm; kháng nghị dân sự được chấp nhận đạt 100%.

Đồng chí Phan Văn Kỷ, Viện trưởng VKSND tỉnh Điện Biên phát biểu tại Hội nghị

Các đơn vị đã chủ động triển khai nhiều biện pháp, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả, chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trên tất cả các lĩnh vực hình sự, dân sự, thi hành án, khiếu tố. Qua hoạt động kiểm sát, Viện kiểm sát hai cấp ban hành 37 kiến nghị và yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động tư pháp. Năm 2019, VKSND tỉnh Điện Biên xác định nhiệm vụ đột phá về công tác cán bộ là: “Đẩy mạnh công tác tự đào tạo, tự học tập, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Viện kiểm sát tỉnh phối hợp, tự tổ chức 03 lớp tập huấn; các đơn vị trực thuộc tổ chức 25 cuộc thi về nghiệp vụ… Sáu tháng đầu năm 2019, VKSND tỉnh Điện Biên đã thực hiện và hoàn thành 60/81 chỉ tiêu nghiệp vụ (vượt 14 chỉ tiêu của Ngành đề ra).

Duy Hiếu, VPTH VKSND tỉnh Điện Biên

* VKSND tỉnh Thái Bình

Sáng ngày 28/6/2019, VKSND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và đề ra giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh tiếp tục có diễn biến phức tạp cả về tính chất, mức độ và hành vi phạm tội. Trong đó nổi lên và gia tăng là: tội Cố ý gây thương tích; tội Xâm phạm tình dục trẻ em; tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản có liên quan đến mạng Internet, mạng xã hội; tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tình hình tranh chấp kinh doanh thương mại, hành chính tăng cao so với cùng kỳ năm 2018.

Quán triệt Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác kiểm sát năm 2019 và sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, trên cơ sở thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”; VKSND tỉnh Thái Bình đã đề ra những chủ trương, giải pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu nghiệp vụ theo yêu cầu của Quốc hội và của Ngành đề ra đều hoàn thành tốt, một số lĩnh vực công tác vượt chỉ tiêu chung như: Tỷ lệ bắt giữ về hình sự chuyển khởi tố đạt 100%; tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát đạt 98,65%; tỷ lệ xác định án trọng điểm đạt 8,8%; kịp thời phát hiện vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, đã ban hành được 5 kháng nghị và 124 kiến nghị trên các lĩnh vực công tác, đều có căn cứ và được tiếp thu, chấp nhận, sửa chữa. Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những hạn chế như: Tỷ lệ giải quyết tin báo và tỷ lệ giải quyết các vụ án hình sự chưa cao; chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra có vụ chưa đảm bảo yêu cầu,…

Đồng chí Lại Hợp Mạnh, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành kế hoạch năm 2019, VKSND tỉnh Thái Bình cần nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành đề ra. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội, tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp, đẩy mạnh tiến độ giải quyết tin báo, tiến độ giải quyết các vụ án hình sự,… không để xảy ra án hủy có trách nhiệm của Viện kiểm sát. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ giữa cấp trên và cấp dưới; kiểm tra chéo giữa các đơn vị để kịp thời phát hiện những thiếu xót, tồn tại, vướng mắc từng bước khắc phục, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tố Uyên, Văn phòng VKSND tỉnh Thái Bình

 VKSND tỉnh Quảng Bình

Nhằm đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2019 và đề ra phương án, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ngày 28/6/2019, VKSND tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019.

Ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Bình đã tăng cường nhiều biện pháp thực hiện có hiệu quả chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực. Công tác tiếp nhận giải quyết tin báo tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 94,1 % (tăng 03% so với cùng kỳ năm 2018). Trong lĩnh vực hình sự: tỷ lệ bắt, tạm giữ chuyển xử lý hình sự đạt 100%; án trả điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng chiếm tỷ lệ thấp; không có trường hợp đình chỉ do không phạm tội và Viện kiểm sát truy tố, Tòa tuyên không phạm tội; kháng nghị phúc thẩm 4 vụ án hình sự đã xét xử 2 vụ chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát đạt 100%; ban hành 09 kết luận, kiến nghị trong công tác kiểm sát giải quyết tin báo tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; yêu cầu Cơ quan CSĐT khởi tố 05 vụ án hình sự; ban hành 20 kiến nghị, 04 thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ, yêu cầu các cơ quan tố tụng khắc phục vi phạm và 44 kết luận, 10 kiến nghị đối với Ủy ban nhân dân các cấp. Trong lĩnh vực dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Quảng Bình đã tổ chức 42 phiên toà rút kinh nghiệm (dân sự 3 vụ); ban hành 6 kháng nghị phúc thẩm, 07 kiến nghị và 04 thông báo rút kinh nghiệm yêu cầu khắc phục vi phạm trong xét xử các vụ án dân sự...; công tác thi hành án hình sự,dân sự đã ban hành 10 kiến nghị và 03 thông báo rút kinh nghiệm.

Phòng CNTT - VKSND tỉnh Quảng Bình

* VKSND tỉnh Quảng Ninh

Ngày 28/6/2019, VKSND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 đến 14 điểm cầu Viện kiểm sát cấp huyện.

Đồng chí Lương Phúc Sơn, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị

VKSND tỉnh Quảng Ninh đã tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt một số vấn đề vướng mắc, nổi cộm, nhất là các vụ việc phức tạp liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng trái phép,… trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm. Hội nghị đã bàn luận sâu về nhiệm vụ trọng tâm Kế hoạch công tác năm 2019 của Ngành, đánh giá cụ thể từng giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đã đề ra, nêu điển hình, nhân rộng những giải pháp hay để các đơn vị cùng tham khảo, học hỏi. Hội nghị cũng nghiêm túc kiểm điểm những mặt còn hạn chế đề ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Các đơn vị ký giao ước thi đua

Đồng chí Lương Phúc Sơn, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh đã tổng hợp, kết luận, đồng thời phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân và phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở; các đơn vị ký Giao ước thi đua và được toàn thể Hội nghị hưởng ứng.VKSND tỉnh Quảng Ninh đã tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt một số vấn đề vướng mắc, nổi cộm, nhất là các vụ việc phức tạp liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng trái phép,… trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm. Hội nghị đã bàn luận sâu về nhiệm vụ trọng tâm Kế hoạch công tác năm 2019 của Ngành, đánh giá cụ thể từng giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đã đề ra, nêu điển hình, nhân rộng những giải pháp hay để các đơn vị cùng tham khảo, học hỏi. Hội nghị cũng nghiêm túc kiểm điểm những mặt còn hạn chế đề ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Nguyễn Đức Thành, VKSND tỉnh Quảng Ninh

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang