Tiếp tục đổi mới sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn

27/10/2017 10:14

(kiemsat.vn)
Ngày 25/10 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Nghị quyết cho thấy thực trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lắp…

Nhằm thay đổi heo hướng tích cực, Nghị quyết chỉ đạo tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả dựa trên quan điểm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và quyền làm chủ của nhân dân…

Để đổi mới,bên cạnh việc xây dựng các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, Nghị quyết đưa ra mục tiêu tổng quát phải tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Nghị quyết quy định nhiệm vụ, giải pháp cho toàn bộ hệ thống chính trị và quy định nhiệm vụ cho từng tổ chức:

– Đối với hệ thống tổ chức của Đảng:Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của cấp uỷ cấp tỉnh, cấp uỷ cấp huyện và cụ thể hoá cho cấp cơ sở; nghiên cứu, xây dựng quy định về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, điều kiện, quy trình hợp lý để lựa chọn cấp uỷ viên, uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ các cấp; sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của các ban bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ theo hướng chuyển giao cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y, bác sĩ cho cơ sở y tế và sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức cho phù hợp…

– Đối với hệ thống tổ chức của Nhà nước ở Trung ương: Thực hiện tăng tỉ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách theo mục tiêu đã đề ra, giảm hợp lý số lượng đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm công tác ở các cơ quan hành pháp; khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ để một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính; …

– Đối với chính quyền địa phương: Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế xây dựng chính quyền địa phương theo hướng phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; quy định khung số lượng các cơ quan trực thuộc HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện và khung số lượng cấp phó của các cơ quan này; sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan;…

– Đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và hội quần chúng: Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của từng tổ chức; tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ chuyên trách các cấp.

Xem cụ thể, chi tiết Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Phạm Hằng

(giới thiệu)

Các tin liên quan>>> 

Thủ tướng đề nghị VKSND, TAND phối hợp tổ chức xét xử lưu động vụ án điểm về chống người thi hành công vụ

Thủ tướng Chính phủ giới thiệu nhân sự giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng BGTVT

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14

(Kiemsat.vn) – 9 giờ sáng nay, 23/10, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã diễn ra trọng thể tại Nhà Quốc hội. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Đưa vào sử dụng cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á

Sáng 2/9, tại Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ hoàn thành, đưa vào sử dụng đoạn tuyến từ Km 2+810 đến Km 15+630 thuộc Dự án đường ô tô Tân Vũ-Lạch Huyện.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang