Thường trực Ban Bí thư làm việc với Ban cán sự đảng VKSND tối cao

21/08/2019 16:49

(kiemsat.vn)
Sáng ngày 21.08, tại trụ sở VKSNDTC, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng VKSND tối cao về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay.

Toàn cảnh buổi làm việc

Cùng dự buổi làm việc còn có đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương đảng, Phó Chánh án TAND tối cao; các đồng chí đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Trung ương đảng, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Bộ Tư pháp…

Về phía VKSND tối cao, tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng; các đồng chí Phó Viện trưởng; các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao, Ủy viên Ban cán sự đảng và lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao.

Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kì đại hội Đảng XII đến nay, ngành Kiểm sát nhân dân đã tích cực quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả chủ trương của Đảng, các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật , triển khai thi hành pháp luật được quan tâm, chú trọng. Việc triển khai thi hành các đạo luật mới về tư pháp được tiến hành đồng bộ, thống nhất trong toàn Ngành với nhiều giải pháp, biện pháp hữu hiệu.

Trong công tác xây dựng Ngành đã tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, điều hành; đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn; gắn kết quả của người đứng đầu với công tác nghiệp vụ; kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng chuyên sâu, gọn đầu mối nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định mới của Pháp luật.

Thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Công tác điều tra tội phạm của Cơ quan điều tra VKSND tối cao có nhiều chuyển biến rõ nét; từng bước hoạt động chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp và các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo cái cách tư pháp Trung ương; chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng đánh giá cao báo cáo của Ban cán sự Đảng VKSND tối cao. Có thể nói, Ban cán sự Đảng VKSND tối cao luôn đoàn kết; nghiêm túc tổ chức thực hiện những chỉ thị, chỉ đạo của Đảng, lãnh đạo ngành KSND thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển nền kinh tế - xã hội, bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự xã hội; vào công cuộc xây dựng Đảng trong thời gian qua.

Ngành Kiểm sát nhân dân đã quan tâm tới việc xây dựng thể chế pháp luật, nhất là hoạt động cải cách tư pháp, hệ thống  pháp luật về tư pháp ngày càng được cải thiện, bảo đảm quyền dân chủ, quyền công dân, quyền con người và nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm; từ đó nâng cao chất lượng trong thực hành quyền công tố, thể hiện rõ nét vị trí, vai trò của ngành Kiểm sát.

Về phương hướng nhiệm vụ sắp tới,trước  yêu cầu về công tác Kiểm sát vừa phải có tính pháp lý cao, vừa có tính chính trị sâu sắc để bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, ngành Kiểm sát cần nắm vững tình hình, diễn biến trong và ngoài nước để kịp thời thay đổi, tiếp thu, hội nhập phát triển của Quốc tế; nắm vững chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, nỗ lực thực hiện tốt để khẳng định với sự tin tưởng giao nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng đề nghị ngành Kiểm sát cần tiếp tục quan tâm đến công tác tổ chức và đào tạo đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; xây dựng Trường Đại học Kiểm sát trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có chất lượng cho Ngành; đầu tư hơn cho công tác nghiên cứu khoa học. Đồng thời, cần chú ý, quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ, công chức trong Ngành.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư và ý kiến góp ý của các đồng chí thành viên Đoàn công tác để bổ sung vào các chương trình, kế hoạch công tác để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời tăng cường công tác chấn chỉnh, kỉ cương kỉ luật trong ngành, tăng cường thanh tra, tự thanh tra, kiểm tra đột xuất, tạo sự chuyển biến về kỉ cương kỉ luật trong toàn ngành.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao cũng cho biết, thời gian qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn và những áp lực, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của mình và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, ngành Kiểm sát nhân dân đã đạt được những thành tích nổi bật, đáng tự hào.

Đồng chí Viện trưởng tin tưởng rằng thời gian tới ngành Kiểm sát nhân dân sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Bộ, Ban, Ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang