Thực hiện tốt Quy chế dân chủ sẽ đảm bảo xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh

28/02/2019 15:33

(kiemsat.vn)
Ngày 28/02/2019, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác thực hiện Quy chế dân chủ ngành KSND năm 2019. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ngành KSND chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổ phó Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ngành KSND đã công bố Quyết định số 50/QĐ-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND. Quyết định có hiệu lực từ ngày 19/02/2019.

Toàn cảnh Hội nghị

Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện Quy chế dân chủ ngành KSND đã thảo luận về Chương trình công tác trọng tâm năm 2019; Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ năm 2019. Các ý kiến đều thống nhất kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND với những nội dung trọng tâm sau: Việc tổ chức, quán triệt và thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước và của Ngành về thực hiện Quy chế dân chủ; kết quả thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị (cụ thể là công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; công tác tổ chức cán bộ; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; công tác tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản); kết quả thực hiện dân chủ trong quan hệ công tác với các cơ quan hữu quan, các tổ chức và công dân.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ngành KSND phát biểu chỉ đạo


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ngành KSND khẳng định, việc thực hiện Quy chế dân chủ nhằm phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức và người lao động, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động là công bộc của nhân dân có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời phòng chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, sách nhiễu nhân dân.

Về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ngành KSND đề nghị thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện Quy chế dân chủ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Quốc hội. Tăng cường kiểm tra đột xuất; việc kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ phải đảm bảo thực chất, đánh giá đúng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND các cấp. Kết luận kiểm tra phải khách quan, phát hiện được những ưu điểm, cách làm sáng tạo để nhân rộng trong Ngành; đồng thời, chỉ ra những thiếu sót và kiến nghị xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân vi phạm.

 “Có thể khẳng định ở đâu có dân chủ thì ở đó có đoàn kết, ổn định, phát triển. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ sẽ đảm bảo việc xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, làm cơ sở để ngành KSND đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao”, đồng chí Nguyễn Huy Tiến nhấn mạnh.

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị:

Kết quả chuyến công tác Nhật Bản của Đoàn đại biểu cấp cao VKSND tối cao

(Kiemsat.vn) - Từ ngày 17/02 đến ngày 23/02/2019, Đoàn đại biểu VKSND tối cao do Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến dẫn đầu tham dự chương trình trao đổi chuyên gia cao cấp tại Nhật Bản.

Bản tin Kiểm sát ngày 27/02

(Kiemsat.vn) - Nội dung chính của bản tin ngày gồm: Tập huấn Luật Tố cáo năm 2018 của VKSND tỉnh Bắc Giang; hội nghị liên ngành trực tuyến về trả hồ sơ điều tra bổ sung của VKSND tỉnh Bình Phước và một số nội dung mới nhận từ VKSND các huyện Con Cuông, Nghệ An; Vĩnh Thạnh, Bình Định.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang