Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017: Đã “giải phóng” gần 17 nghìn tỷ đồng cho nền kinh tế

24/04/2017 03:37

Năm 2017 là năm thứ hai đất nước ta thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và là năm then chốt trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Đây cũng là năm Bộ Tư pháp, Hệ thống THADS tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.

Sáu tháng đầu năm 2017 (từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/3/2017), các mặt công tác của THADS đã được triển khai kịp thời, đồng bộ, toàn diện và đạt một số kết quả nổi bật sau:

thi hành án dân sự

1. Kết quả THADS
– Về việc: Tổng số thụ lý là 583.741 việc, tăng 35.923 việc (6,56%) so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số phải thi hành là 578.515 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 435.752 việc, chiếm 75,32% trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 225.116 việc, tăng 12.529 việc (5,89%) so với cùng kỳ năm 2016; đạt tỉ lệ 51,66% (tăng 3,24% so với cùng kỳ năm 2016).
– Về tiền: Tổng số thụ lý là 140.110 tỷ 873 triệu 805 nghìn đồng, tăng 24.600 tỷ 437 triệu 582 nghìn đồng (21,30%) so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số phải thi hành là 136.226 tỷ 184 triệu 233 nghìn đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 92.681 tỷ 814 triệu 052 nghìn đồng, chiếm 68,04% trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 16.908 tỷ 704 triệu 065 nghìn đồng, tăng 7.579 tỷ 217 triệu 347 nghìn đồng (81,24%) so với cùng kỳ năm 2016; đạt tỉ lệ 18,24% (tăng 8,18% so với cùng kỳ năm 2016).
Tổng số vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng phải thi hành là 18.838 việc, tương ứng với số tiền là 76.013 tỷ 951 triệu 108 nghìn đồng (chỉ chiếm 3,25% số việc nhưng chiếm tới 55,8% số tiền phải thi hành của toàn quốc). Kết quả: Thi hành xong 1.654 việc, tương ứng với số tiền là 10.524 tỷ 470 triệu 399 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 8,78% về việc và 13,44% về tiền.
Thực hiện khoản 2 Điều 44a Luật THADS (sửa đổi, bổ sung năm 2014), 100% các cơ quan THADS đã thực hiện nghiêm túc việc công khai thông tin về tên, địa chỉ, nghĩa vụ phải thi hành án của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên Cổng, Trang thông tin điện tử THADS, qua đó, nâng cao tính công khai, minh bạch, giúp người dân và đương sự giám sát tốt hơn việc phân loại án.
2. Công tác xây dựng văn bản
Ngày 06/02/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về tăng cường công tác THADS. Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã tiếp tục ban hành 03 Thông tư: Thông tư số 01/2017/TT-BTP ngày 23/01/2017 về quản lý kho vật chứng và tài sản tạm giữ trong hệ thống THADS, Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23/3/2017 hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức, cán bộ THADS và Thông tư số 03/2017/TT-BTP ngày 05/4/2017 quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự.
3. Công tác hướng dẫn nghiệp vụ
Tổng cục đã ban hành Quy trình tổ chức thi hành án trong Hệ thống THADS, đồng thời, rà soát, tổng hợp các vụ việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản cho người trúng đấu giá và ban hành Kế hoạch chỉ đạo giải quyết. Ngoài ra, để kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong công tác thẩm định giá, Bộ Tư pháp, Tổng cục đã tập trung rà soát các tổ chức thẩm định giá có sai phạm và có văn bản đề nghị Bộ Tài chính chấn chỉnh công tác thẩm định giá trong THADS.
4. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo
Toàn Hệ thống đã tiếp nhận tổng số 4.118 đơn khiếu nại và 738 đơn tố cáo. Kết quả: Tổng cục đã giải quyết xong 42/52 việc thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 80,76%; các cơ quan THADS địa phương đã giải quyết xong 1.403/1.614 việc thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 87%. Cục trưởng, Chi cục trưởng các cơ quan THADS địa phương đã trực tiếp tiếp công dân định kỳ; đồng thời, bố trí công chức có phẩm chất, kỹ năng dân vận và tinh thần phục vụ nhân dân làm công tác tiếp công dân. Tháng 5/2017, toàn Hệ thống sẽ tổ chức đợt cao điểm kiểm tra công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
5. Giải quyết các vụ việc thi hành án trọng điểm, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài
Tổng cục đã ban hành Quy định về tiêu chí xác định việc THADS trọng điểm và Quy định về tiêu chí xác định khiếu nại, tố cáo về THADS phức tạp, kéo dài; rà soát, lập danh sách các vụ việc khiếu nại mà Lãnh đạo Bộ trực tiếp tiếp công dân và xây dựng kế hoạch giải quyết; thành lập các Tổ công tác chỉ đạo (Vụ Vinashin, Vinalines, Nguyễn Đức Kiên, Vũ Quốc Hảo, Ngân hàng Việt Hoa), xây dựng Kế hoạch giải quyết các vụ án liên quan đến tín dụng, ngân hàng, tập trung nguồn lực để giải quyết dứt điểm các việc trọng điểm, án tham nhũng, án liên quan đến tín dụng ngân hàng, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Hiện còn 30 vụ việc trọng điểm và 92 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài đang giải quyết.
6. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin
Hệ thống THADS đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của đội ngũ công chức về tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng thời, thay đổi tư duy nhận thức tiếp cận theo thông lệ quốc tế chuẩn mực. Từ tháng 7/2016, Tổng cục đã triển khai thực hiện thí điểm cơ chế một cửa và hỗ trợ nộp đơn yêu cầu thi hành án trực tuyến tại 12 địa phương, hiện nay, đang khẩn trương tổng kết việc thực hiện thí điểm để tiến tới triển khai thực hiện thống nhất trên toàn quốc./.

Ths. Nguyễn Xuân Tùng
Chánh Văn phòng Tổng cục THADS

Vấn đề – sự kiện nổi bật tuần qua (24/7 – 28/7)

(Kiemsat.vn) - VKSNDTC và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dâng hương tưởng niệm đồng chí Hoàng Quốc Việt; VKSNDTC gặp mặt thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ; Hội nghị trực tuyến toàn ngành KSND thông báo nhanh nội dung các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tổ chức trọng thể Lễ mít tinh Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; Hạ viện Mỹ thông qua trừng phạt mới đối với Nga, Iran và Triều Tiên... là những tin tức, sự kiện đáng chú ý tuần qua.

Vụ 11 VKSND tối cao sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

(Kiemsat.vn)- Sáng nay (10/7), tại trụ sở VKSND tối cao, Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang