Thanh tra VKSND tối cao: Tập trung giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo phức tạp trong năm 2021

14/01/2021 14:30

(kiemsat.vn)
Ngày 14/01/2021, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm 2020, Thanh tra VKSND tối cao đã tham mưu Viện trưởng VKSND tối cao ký ban hành 04 kết luận thanh tra, 03 kết luận kiểm tra; tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ban hành Chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ năm 2020; thông báo rút kinh nghiệm về một số thiếu sót, vi phạm thông qua kết quả kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ năm 2018, 2019 trong ngành KSND; tham mưu Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quyết định ban hành hệ thống biểu mẫu trong hoạt động của Thanh tra; phối hợp với Vụ 12, Vụ 14, Vụ 15, Cục 3 VKSND tối cao xây dựng Quy trình phân loại, xử lý đơn gửi đến Viện trưởng VKSND tối cao.

Đơn vị đã hoàn thiện việc xây dựng đề tài khoa học cấp Bộ năm 2020 "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành KSND"; tích cực tham gia góp ý kiến vào các dự thảo văn bản do Ban cán sự đảng VKSND tối cao yêu cầu; kịp thời hướng dẫn và trả lời thỉnh thị đối với hoạt động của Thanh tra VKSND cấp tỉnh; tham mưu, đề xuất củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Thanh tra; thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch chức vụ lãnh đạo quản lý cấp Vụ, cấp Phòng giai đoạn 2016 - 2021 và 2021 - 2026; cử nhiều lượt công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2020 của Thanh tra. Để thực hiện tốt hơn công tác thanh tra trong năm 2021, đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu Thanh tra tập trung làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau: Đối với công tác thanh tra cần chủ động lựa chọn, thanh tra đột xuất đơn vị có nhiều hạn chế, yếu kém, có dấu hiệu vi phạm, mất đoàn kết nội bộ, dư luận, báo chí hoặc có đơn thư phản ánh gây bức xúc, kéo dài; tăng cường thanh tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ đối với công chức, viên chức và người lao động, việc thực hiện văn hóa công sở và chấp hành chế độ trực nghiệp vụ; thực hiện kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng trong Ngành và thực hiện Quy chế dân chủ của Viện kiểm sát nhân dân các cấp. Bên cạnh đó, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu, kết luận thanh tra, kết luận nội dung tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại, đảm bảo các kết luận, quyết định được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất giai đoạn từ năm 2015 - 2019 cho tập thể đơn vị; trao Cờ thi đua dẫn đầu Khối cho 01 tập thể cấp Phòng; 02 tập thể cấp phòng được công nhận là tập thể lao động xuất sắc và nhiều danh hiệu cá nhân khác,...

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho tập thể Thanh tra VKSND tối cao

Đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao được công nhận là "Chiến sĩ thi đua toàn quốc"

Thanh tra VKSND tối cao được công nhận là "Tập thể lao động xuất sắc"  năm 2020

Tập thể Phòng Tham mưu - Tổng hợp được công nhận là "Tập thể lao động xuất sắc"  năm 2020

05 cá nhân vinh dự được nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"

 

VKSND tỉnh Quảng Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(Kiemsat.vn) - Chiều ngày 12/1/2021, VKSND tỉnh Quảng Nam triển khai công tác năm 2021 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Cờ thi đua của Chính Phủ . Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Thanh tra VKSND tối cao: Tập trung giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo phức tạp trong năm 2021

(Kiemsat.vn) - Ngày 14/01/2021, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang