Tăng hạn mức tối đa bảo hiểm tiền gửi

20/06/2017 09:35

(kiemsat.vn)
Mức tối đa là 50 triệu đồng để chi trả bảo hiểm tiền gửi như quy định hiện nay không còn phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội ở Việt Nam xét ở các yếu tố như thu nhập GDP bình quân đầu người, tình trạng lạm phát cao, tốc độ tăng trưởng tiền gửi…

Ngày 15/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật bảo hiểm tiền gửi.

Theo quyết định này, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là 75 triệu đồng (hiện tại mức trả bảo hiểm tiền gửi tối đa là 50 triệu đồng)

Hạn mức mới để trả tiền bảo hiểm Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Đối tượng áp dụng bao gồm:

– Người được bảo hiểm tiền gửi;

– Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi;

– Tổ chức bảo hiểm tiền gửi;

– Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi.

Hạn mức mới để trả tiền bảo hiểm

Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Thủ tướng giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/8/2017.

Anh Nga

Người tham gia giao thông được sử dụng bản sao Giấy đăng ký xe

(Kiemsat.vn) - Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 8601/VPCP-CN ngày 15/8/2017 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đồng ý cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông được sử dụng bản sao chứng thực Giấy đăng ký phương tiện giao thông.

08 cách tránh bị đánh cắp tiền khi dùng thẻ ATM

Kẻ gian có thể lợi dụng sự bất cẩn của bạn để đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng, vì vậy hãy lưu tâm những hướng dẫn sau.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang