Tăng cường tuyên truyền về vai trò của ngành KSND trong đấu tranh phòng chống tội phạm

01/03/2019 21:46

(kiemsat.vn)
Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 ngành KSND tại Hội nghị triển khai các chương trình phòng, chống tội phạm năm 2019 diễn ra chiều nay (1/3).

Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 138 ngành KSND.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo công tác, năm 2018, Ban Chỉ đạo 138 ngành KSND đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và các quy định mới của pháp luật về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong đó, đã ban hành, chỉ đạo thực hiện 04 kế hoạch về phòng, chống tội phạm; phòng, chống tội phạm mua bán người; phòng, chống ma túy và phòng chống tệ nạn mại dâm.

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục có nhiều tiến bộ; thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai và chống bỏ lọt tội phạm; đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, bảo đảm triển khai thi hành nghiêm, hiệu quả các đạo luật mới về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Ban Chỉ đạo 138; về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; đồng thời, đóng góp ý kiến vào các dự thảo: Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người; Kế hoạch thực hiện chương trình công tác phòng, chống ma túy và Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao kết quả trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội mà toàn ngành đạt được trong năm 2018, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; thể hiện vai trò tích cực, chủ động trong hoạt động của Ban chỉ đạo 138 ngành KSND.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Quảng, năm 2019, Ban Chỉ đạo 138 ngành KSND cần tiếp tục bám sát Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138 Trung ương về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát năm 2019; thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm. Đồng thời, các đơn vị phải khẩn trương rà soát lại những nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm trong năm 2018, đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thành vào cuối tháng 4/2019.

Một số ý kiến thảo luận tại hội nghị:

Để đảm bảo tính thống nhất, đồng chí Nguyễn Văn Quảng yêu cầu Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch chung về phòng, chống tội phạm năm 2019, trong đó có những mục cụ thể về từng loại tội phạm. Căn cứ vào kế hoạch chung, các đơn vị xây dựng chương trình hành động bám sát nhiệm vụ của mình. Đồng thời, cần phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, lãnh đạo VKSND các cấp, Thủ trưởng các đơn vị trong phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm; tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, giải pháp phòng, chống tội phạm; động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống tội phạm.

Khẳng định công tác tuyên truyền là một nội dung rất quan trọng, đồng chí trưởng Ban Chỉ đạo 138 ngành KSND đề nghị lãnh đạo các đơn vị cần chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí của ngành về các vụ án, vụ việc theo Quyết định số 596/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền giữa các cơ quan, đơn vị thuộc VKSND.

Mục tiêu của công tác tuyên truyền là tập trung làm nổi bật được vai trò, trách nhiệm, sự đóng góp tích cực, có hiệu quả của VKSND các cấp trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Phải khai thác, nhân rộng các nhân tố, đơn vị, cá nhân điển hình ở Viện kiểm sát các cấp trên "mặt trận" đấu tranh với các loại tội phạm (như tội phạm tham nhũng, kinh tế, ma tuý, tội phạm xâm phạm trẻ em…).

"Nhiệm vụ trước mắt mà các cơ quan báo chí của ngành cần khẩn trương triển khai là phối hợp để xây dựng bộ phim tư liệu Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND”, đồng chí Nguyễn Văn Quảng lưu ý./.

Bản tin Kiểm sát ngày 27/02

(Kiemsat.vn) - Nội dung chính của bản tin ngày gồm: Tập huấn Luật Tố cáo năm 2018 của VKSND tỉnh Bắc Giang; hội nghị liên ngành trực tuyến về trả hồ sơ điều tra bổ sung của VKSND tỉnh Bình Phước và một số nội dung mới nhận từ VKSND các huyện Con Cuông, Nghệ An; Vĩnh Thạnh, Bình Định.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ sẽ đảm bảo xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh

(Kiemsat.vn) - Ngày 28/02/2019, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác thực hiện Quy chế dân chủ ngành KSND năm 2019. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ngành KSND chủ trì Hội nghị.
(1) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang