Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua số 8 ngành Kiểm sát nhân dân 6 tháng đầu năm 2024

18/06/2024 09:19

(kiemsat.vn)
Vừa qua, tại VKSND tỉnh Quảng Nam, Cụm thi đua số 8 gồm 05 đơn vị: VKSND thành phố Đà Nẵng, VKSND các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2024.

Toàn cảnh Hội nghị.

Báo cáo sơ kết phong trào thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2024 của Cụm thi đua số 8 ngành Kiểm sát nhân dân cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2024, các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 bám sát những yêu cầu Chỉ thị về công tác kiểm sát và Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 của Viện trưởng VKSND tối cao, không có trường hợp giam giữ trái pháp luật, quá hạn luật định, truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh 100%, không để xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội hay đình chỉ điều tra do miễn trách nhiệm hình sự nhưng không đúng quy định của pháp luật có trách nhiệm của Viện kiểm sát, không có bị cáo Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên không phạm tội; không có trường hợp khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc trong dư luận; thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy địa phương; công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, ban, ngành địa phương được nâng cao; các hoạt động an sinh xã hội được triển khai rộng rãi; công tác thi đua, khen thưởng ngày càng thực chất, đảm bảo công bằng, dân chủ;…

Đồng thời, các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 đã triển khai nhiều biện pháp, cách làm hay, hiệu quả để thực hiện tốt nhiệm vụ đột phá của ngành Kiểm sát nhân dân trong năm 2024 về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân. Qua đó, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, công tác chuyên môn nghiệp vụ; góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đưa hình ảnh người cán bộ Kiểm sát đến gần với nhân dân, nâng cao vị thế, vai trò của ngành Kiểm sát nhân dân.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua đã tích cực thảo luận, đề xuất các giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024 để phong trào thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy công chức ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.     

Hoàn thiện quy định về biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

(Kiemsat.vn) - Quy định về biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 cần được sửa đổi, bổ sung theo hướng: Ghi nhận việc hủy bỏ lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú được áp dụng trước thời gian xét xử trong bản án; chỉ được gia hạn tạm giam để chuẩn bị xét xử khi có quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử; cho phép kê biên tài sản đối với người khác không phải người bị buộc tội.

Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(Kiemsat.vn) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 06/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang