Sẽ tăng lương hưu cho 08 đối tượng từ ngày 01/7/18

03/04/2018 09:05

(kiemsat.vn)
Theo dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, từ ngày 1/7/2018, 08 đối tượng sẽ được tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2018.

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Theo đó, 8 đối tượng sau sẽ được điều chỉnh tăng lương hưu:

1 - Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

2 - Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

3 - Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

4 - Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

5 - Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

6 - Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ.  

7 - Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

8 - Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Việc điều chỉnh lương hưu này căn cứ quy định tại điều 57 Luật Bảo hiểm xã hội: “Chính phủ quy định việc điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội” và căn cứ khoản 7, điều 3, Nghị quyết số 49/2017/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về dự toán ngân sách năm 2018: “thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2018”.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, mục đích điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng nhằm khắc phục những bất cập trong việc điều chỉnh lương hưu thời gian qua (việc điều chỉnh cùng tỷ lệ dẫn tới phát sinh chênh lệch về số tiền tuyệt đối nhận được giữa người có mức lương hưu cao với người có mức lương hưu thấp) và xử lý vấn đề lương hưu trước năm 1995 (qua phản ánh của các cử tri, đại biểu Quốc hội). Đồng thời, giúp bù đắp một phần lương hưu bị giảm do thay đổi công thức tính lương đối với nữ từ ngày 01/01/2018.

Xem toàn văn dự thảo tại đây.

Các tin khác >>>

http://kiemsat.vn/nhung-noi-dung-co-ban-cua-luat-cac-to-chuc-tin-dung-sua-doi-2017-49458.html

http://kiemsat.vn/luat-lam-nghiep-co-so-de-phat-trien-kinh-te-rung-ben-vung-49456.html

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang