Nghỉ hưu trước năm 2018 được tính mức lương hưu “có lợi” hơn

20/02/2017 11:01

(kiemsat.vn)
– Theo quy định tại Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, cách tính mức lương hưu hàng tháng đối với người đủ điều kiện hưởng lương hưu nghỉ hưu trước ngày 01/01/2018 được ưu đãi hơn so với người nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 trở đi.

Cách tính mức lương hưu từ 01/01/2018

Đối với lao động nam: Người nghỉ hưu trước ngày 01/01/2018 được tính số năm đóng BHXH ít hơn so với người nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018:

Mức lương hưu hàng tháng = 45% x Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH tương ứng số năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2%, tối đa không quá 75%

Với người nghỉ hưu trước ngày 01/01/2018, số năm đóng BHXH tương ứng là 15 năm. Trong khi đó, với người nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018, số năm đóng BHXH của lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm; năm 2019 là 17 năm; năm 2020 là 18 năm; năm 2021 là 19 năm; từ năm 2022  trở đi là 20 năm.

Đối với lao động nữ: Người nghỉ hưu trước ngày 01/01/2018 được tính thêm mỗi năm đóng BHXH là 3% trong khi người nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 chỉ được tính thêm mỗi năm đóng BHXH là 2%.

Mức lương hưu hàng tháng (Nghỉ hưu trước ngày 01/01/2018)   =   45%      x Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH tương ứng 15 năm, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 3%, tối đa không quá 75%
Mức lương hưu hàng tháng (Nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018)    =   45%      x Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH tương ứng 15 năm, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2%, tối đa không quá 75%

Ngọc Nga

Lãnh đạo VKSNDTC gặp mặt các cán bộ, công chức chuẩn bị nghỉ hưu năm 2017

(Kiemsat) – Sáng 20/6/2017, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng thường trực VKSNDTC dự và chủ trì buổi gặp mặt cán bộ, công chức VKSNDTC chuẩn bị nghỉ hưu năm 2017.

Những bất cập trong chế độ phụ cấp thâm niên kiểm sát

(Kiemsat.vn) - Chế độ phụ cấp thâm niên Kiểm sát được thực hiện theo Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009. Tuy nhiên, Thông tư hướng dẫn Nghị định này đã không hướng dẫn chế độ cho các ngạch cán bộ, công chức của ngành Kiểm sát.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang