Quyết định thành lập Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Văn phòng VKSND tối cao

01/03/2021 14:31

(kiemsat.vn)
Viện trưởng VKSND tối cao vừa ra Quyết định thành lập Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Văn phòng VKSND tối cao gồm không quá 09 biên chế. Số biên chế này được điều chỉnh, bố trí, sắp xếp trong tổng biên chế của Ngành đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quyết định.

Quyết định thành lập Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Văn phòng VKSND tối cao

Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng Giám định kỹ thuật hình sự được quy định tại Quyết định số 18/QĐ-VKSTC ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Theo đó, Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao là tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự, có tài khoản và con dấu riêng theo quy định của pháp luật, có chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện giám định kỹ thuật hình sự về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử theo quy định của pháp luật tố tụng và pháp luật giám định tư pháp; Nghiên cứu khoa học chuyên ngành kỹ thuật hình sự về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử; Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế chuyên ngành kỹ thuật hình sự về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử theo quy định của pháp luật. 

Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao quy định Phòng giám định kỹ thuật hình sự là đơn vị cấp phòng thuộc Văn phòng VKSND tối cao. Phòng giám định kỹ thuật hình sự có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, các Giám định viên và công chức khác. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách chuyên môn về giám định tư pháp phải là giám định viên tư pháp.

Kỳ họp thứ 11Quốc hội Khóa XIV diễn ra từ ngày 24/3/2021đến ngày 7/4/2021

(Kiemsat.vn) - Sáng ngày 23/02, tiếp tục Phiên họp thứ 53, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến nghe Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIV.

Bế mạc Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(Kiemsat.vn) - Sau một ngày làm việc khẩn trương, hiệu quả, nghiêm túc, sáng 23/02, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 53 hoàn thành chương trình đề ra, đồng thời bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong suốt phiên họp.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang