Quy định mới về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

24/05/2020 09:50

(kiemsat.vn)
Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức khác có liên quan trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật được Chính phủ ban hành ngày 05/3/2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2020.

Công tác phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật giữa các cơ quan, tổ chức được quy định cụ thể trong Nghị định 32/2020/NĐ-CP. Theo đó, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức khác có liên quan trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Căn cứ yêu cầu cụ thể của từng hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp đề nghị các cơ quan, tổ chức phối hợp thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo các nội dung: Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, xét xử; các cơ quan thông tin đại chúng cung cấp ý kiến phản ánh của dư luận xã hội về tình hình thi hành pháp luật…

Công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành được thực hiện trên Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.

Kết luận kiểm tra được Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành thông báo bằng văn bản gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân được kiểm tra chậm nhất sau 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra. Tại bản kết luận kiểm tra phải có các nội dung cơ bản: nhận xét, đánh giá về những kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại hạn chế trong thi hành pháp luật; kiến nghị thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; kiến nghị việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với sai phạm...

Bên cạnh đó, Nghị định 32/2020/NĐ-CP bổ sung quy định về cộng tác viên tham gia theo dõi về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Theo đó, đối tượng là cộng tác viên tham gia theo dõi tình hình thi hành pháp luật được huy động để tham gia hoạt động thu thập, tổng hợp thông tin; điều tra, khảo sát; tham gia ý kiến về xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Các tổ chức theo quy định được huy động tham gia làm cộng tác viên phải có lĩnh vực hoạt động phù hợp với lĩnh vực cần theo dõi tình hình thi hành pháp luật, các cá nhân được huy động tham gia làm cộng tác viên phải am hiểu lĩnh vực cần theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật thực hiện theo chế độ hợp đồng theo từng vụ việc cụ thể, trừ trường hợp cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật là cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Toàn văn Nghị định 32/2020/NĐ-CP.

Quy định mới về chi phí quản lý đối với bảo hiểm tai nạn lao động

(Kiemsat.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 24/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Phó công an phường bị bắt

(Kiemsat.vn) - Đoàn Hồng Phúc, 37 tuổi, Phó Công an phường 6 quận 6, bị tước quân tịch, khởi tố vì tham gia sòng bạc tại quận Tân Phú.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang