Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao Nguyễn Hải Phong làm việc với Cơ quan điều tra VKSND tối cao

26/04/2018 14:53

(kiemsat.vn)
Ngày 26/4/2018, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao có buổi làm việc với Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Cục 1).

Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao Nguyễn Hải Phong phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và tập thể lãnh đạo, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Điều tra viên cao cấp các phòng thuộc Cục 1.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao trình bày Báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao và kết quả công tác trong những tháng đầu năm 2018. Theo báo cáo, trong những tháng đầu năm 2018, Cơ quan điều tra tiếp nhận, thu thập 711 thông tin vi phạm, tội phạm; tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2017. Số lượng án mới khởi tố, thụ lý tăng 145% so với 6 tháng đầu năm 2017; bên cạnh đó tích cực phát hiện, khởi tố nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp và chủ động báo cáo, yêu cầu chuyển án để điều tra theo thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao báo cáo kết quả công tác của đơn vị trong những tháng đầu năm 2018

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, đơn vị tích cực triển khai kế hoạch công tác, đăng ký thi đua và quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và của ngành Kiểm sát nhân dân. Tham mưu với lãnh đạo VKSND tối cao ban hành Quyết định số 565/QĐ-VKSTC ngày 29/12/2017 về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Hoàn thành, trình ký, ban hành Quy định tạm thời về quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Toàn cảnh buổi làm việc

Ngoài ra, báo cáo đề cấp tới một số vấn đề khó khăn, vướng mắc và đề xuất trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao như: Việc thực hiện thẩm quyền điều tra mới; thực hiện các quy định mới của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; về tổ chức bộ máy, biên chế và về kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Cơ quan điều tra VKSND tối cao trong thời gian qua; đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực chỉ đạo, thời gian tới, tập thể lãnh đạo, công chức Cơ quan điều tra VKSND tối cao tiếp tục nỗ lực, cố gắng; phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo phải thực sự gương mẫu, nghiêm túc và trách nhiệm trong công việc. Về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực đề nghị đơn vị cần kiện toàn tổ chức, bộ máy; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn về thẩm quyền mới của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Hoàn thiện các quy chế, quy định được phân công như: Quy chế bổ nhiệm cán bộ điều tra, Quy chế tạm thời về lập hồ sơ của Cơ quan điều tra...

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang