Phạt 50 triệu đồng khi lập hồ sơ giả mạo để chi ngân sách nhà nước

12/10/2018 08:43

(kiemsat.vn)
Là mức phạt được đề xuất trong dự thảo của Bộ Tài chính, Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Theo dự thảo, hành vi lập hồ sơ, chứng từ giả mạo để chi ngân sách nhà nước sẽ bị áp dụng mức phạt như sau:

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi lập hồ sơ, chứng từ giả mạo gửi Kho bạc Nhà nước để thanh toán, chi trả các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp (loại trừ các khoản chi thực hiện các công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước và nguồn phí được để lại theo chế độ quy định để chi thường xuyên có tổng mức đầu tư trên 500.000.000 đồng).

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi lập hồ sơ, chứng từ giả mạo gửi Kho bạc Nhà nước để thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu hoặc chi thực hiện các công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước và nguồn phí được để lại theo chế độ quy định để chi thường xuyên có tổng mức đầu tư trên 500.000.000 đồng.

Ngoài mức phạt trên, buộc phải thu hồi toàn bộ các khoản đã chi từ việc sử dụng hồ sơ, chứng từ giả mạo đối với các hành vi quy định nêu trên.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, hành vi lập hồ sơ, chứng từ sai chế độ và sai so với hồ sơ, chứng từ gốc tại đơn vị sẽ bị áp dụng mức phạt:

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi ký hợp đồng trước khi có kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trừ các công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp);

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi lập hồ sơ, chứng từ gửi Kho bạc Nhà nước sai so với các nội dung trên hồ sơ, hóa đơn, chứng từ gốc tại đơn vị;

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức có một trong các hành vi vi phạm sau đây: Lập hồ sơ, chứng từ gửi Kho bạc Nhà nước để chi các khoản chi không đúng tiêu chuẩn về chức danh, đối tượng sử dụng; các khoản chi vượt định mức chi về số lượng, giá trị; để chi Trường hợp tổ chức có hành vi mua sắm hoặc thuê tài sản nhà nước vượt tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì bị xử phạt theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định này.

Ngoài mức phạt trên, buộc phải thu hồi đối với các khoản chi đã chi sai chế độ đối với hành vi quy định trên.

Xem đầy đủ và chi tiết dự thảo tại đây

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang