Nhiệm kỳ 2020 - 2025 Bình Dương quyết tâm trở thành đô thị thông minh

15/10/2020 11:54

(kiemsat.vn)
Sáng 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra phiên bế mạc. Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 49 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Hội nghị đã bầu hai Phó bí thư Tỉnh ủy gồm các đồng chí: Nguyễn Hoàng Thao và Võ Văn Minh. Tại phiên bế mạc, đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 17 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Đại biểu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Mục tiêu tổng quát đến năm 2025 là: “Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và thực hiện các đột phá chiến lược; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước”.

Trong đó, phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng bình quân 8,5-8,7%/năm. Cơ cấu kinh tế (GRDP) với tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm trên 90%; Thu ngân sách tăng 8%/năm; Thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 9 tỉ USD… Bình Dương cũng tập trung đổi mới thu hút đầu tư, triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược định hướng thu hút FDI thế hệ mới, phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 80.000 doanh nghiệp (tăng gần gấp đôi).

Đặc biệt, tỉnh Bình Dương chú trọng phát triển đô thị bền vững theo hướng thông minh nên sẽ tập trung đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư; Chú trọng đảm bảo kết nối và hỗ trợ phát triển giữa hệ thống đô thị trung tâm với hệ thống đô thị vệ tinh. Huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế tiếp tục đầu tư phát triển đồng bộ; Hiện đại hệ thống hạ tầng giao thông, nhất là các công trình mang tính động lực, đảm bảo kết nối thông suốt trong tỉnh và giữa Bình Dương với các tỉnh, thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Tiếp tục triển khai Đề án thành phố thông minh giai đoạn 2021-2025.

Ra mắt đoàn đại biểu tỉnh Bình Dương đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Để thực hiện được những mục tiêu này, Đảng bộ tỉnh Bình Dương sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; Xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới; Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động tỉnh Bình Dương; Phát triển đồng bộ hệ thống đô thị gắn với xây dựng thành phố thông minh của tỉnh Bình Dương; Đổi mới thu hút đầu tư, củng cố và phát triển quan hệ đối ngoại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh kế tỉnh Bình Dương…

Đại hội cũng đề ra 4 khâu đột phá chiến lược như: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; Tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; Tập trung phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với nhân dân trong tỉnh và nhân dân cả nước. Với truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ tỉnh quyết tâm khắc phục yếu kém, khuyết điểm, tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu ra mắt, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam trân trọng cảm ơn các đại biểu đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI. Đây là niềm vinh dự đặc biệt, đồng thời cũng là trọng trách lớn lao đối trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 hứa tiếp tục kế thừa, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, gương mẫu trong lối sống, gắn bó với nhân dân, tiếp tục sáng tạo, đổi mới tư duy, phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng phong cách làm việc khoa học, luôn bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, xây dựng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là cơ quan lãnh đạo tin cậy của Đảng bộ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra.

Sau ba ngày làm việc (13-15/06) Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã thảo luận một cách dân chủ và 100% đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Điểm mới trong việc xác định chỉ tiêu phát triển nhiêm kỳ 2020 - 2025 là từng chỉ tiêu đã được tính toán rất khoa học, tính khả thi trong tổ chức thực hiện, mang tầm định hướng phát triển đến năm 2030, năm 2045. Đặc biệt tại kỳ Đại hội này, tỉnh Bình Dương tổ chức có hiệu quả trung tâm Báo chí phục vụ kỳ Đại hội, phóng viên của các cơ quan báo đài được tạo điều kiện tác nghiệp một cách tốt nhất, thông tin tài liệu được Ban tổ chức cung cấp đầy đủ, nhanh chóng. Từ đó các thông tin cập nhật về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI được bạn đọc, nhân dân đón nhận nhanh nhất.

Tại phiên Bế mạc, Đại hội cũng đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung thiệt hại do mưa lũ với số tiền 2 tỷ 365 triệu đồng.

Đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI

(Kiemsat.vn) - Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra phiên khai mạc ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Trần Văn Nam tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025

(Kiemsat.vn) - Sáng 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI đã có kết quả bầu cử Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Văn Nam tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang