Nghệ An: Quyết tâm ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường

31/03/2023 10:18

(kiemsat.vn)
Nhằm tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên, ngày 27/3/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 205/KH-UBND. Trong đó, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy thông qua tổ chức “Phiên tòa giả định”.

100% nhà trường thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống ma túy

Nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy đối với thế hệ trẻ ở trong và ngoài nhà trường. Phối hợp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị chung tay tham gia công tác phòng, chống ma túy nhằm tạo ra phong trào rộng khắp trên địa bàn tỉnh và xây dựng cơ chế tự phòng vệ cho toàn xã hội trước sự tấn công của tệ nạn ma túy; sử dụng đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn ma túy tác động vào thế hệ trẻ và ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường, đặc biệt là các trường học thuộc địa bàn phức tạp về ma túy, góp phần làm giảm số người nghiện, sử dụng ma túy trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, 100% nhà trường xác định được thực trạng công tác phòng, chống ma túy trong nhà trường (ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân hạn chế, yếu kém); hiệu quả của việc tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên trong nhà trường. 100% nhà trường tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức và - kỹ năng phòng, chống ma túy với các hình thức, nội dung phù hợp với các nhà trưởng. 100% cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên nhà trường được trang bị kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma túy để có đủ năng lực thực hiện việc tăng cường lồng ghép, tích hợp nội dung tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong giảng dạy chính khóa, hoạt động trải nghiệm và giải quyết các vướng mắc liên quan đến vấn đề ma túy cho học sinh, sinh viên khi cần. 100% nhà trường thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống ma túy thực hiện nhiệm vụ thường xuyên gắn với nhiệm vụ, hoạt động của nhà trường trong từng năm học; thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh, tư vấn, hỗ trợ và có giải đáp phù hợp, kịp thời giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy trong trường học.

Phiên tòa giả định tuyên truyền phòng, chống ma túy trong học đường. (Ảnh tư liệu)

9 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

Để đạt được mục tiêu trên, đã có 9 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể được đề ra, gồm: Kiện toàn bộ máy chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tổ chức nắm bắt thực trạng tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy trong nhà trường; tổ chức truyền thông phòng, chống ma túy trong nhà trường; xây dựng, triển khai bộ tài liệu giáo dục phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên; công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống ma túy; tăng cường lồng ghép nội dung giáo dục phòng, chống ma túy trong các hoạt động giáo dục của các cấp học; tăng cường công tác phối hợp giữa gia đình – nhà trường – xã hội; tăng cường trang thiết bị cho các trường trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy; tăng cường công tác xã hội hóa cùng chung tay phòng, chống ma túy trong nhà trường.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ nhiệm vụ triển khai thực hiện. Đồng thời, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy thông qua tổ chức “Phiên tòa giả định” nhằm tuyên truyền phòng chống ma túy cho học sinh, sinh viên. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và các tổ chức thành viên phối hợp các tổ chức thành viên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác phòng, chống ma túy; phối hợp giám sát, phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật liên quan đến phòng, chống ma túy tại địa phương, cộng đồng.

Nghệ An: Tăng cường thanh tra, kiểm tra; điều tra, truy tố các tội phạm liên quan đến mại dâm

(Kiemsat.vn) - Đó là một trong các nội dung thực hiện theo Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 20/3/2023, nhằm tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mại dâm trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang