Nghệ An: Tăng cường thanh tra, kiểm tra; điều tra, truy tố các tội phạm liên quan đến mại dâm

24/03/2023 14:44

(kiemsat.vn)
Đó là một trong các nội dung thực hiện theo Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 20/3/2023, nhằm tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mại dâm trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 20/3/2023 về thực hiện phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023.

Theo đó, Kế hoạch số 170/KH-UBND xác định nội dung thực hiện công tác xây dựng cơ chế, chính sách trong nghiên cứu, đề xuất các chính sách phòng ngừa, bảo vệ trẻ em và người chưa thành niên đối với hoạt động mại dâm; bảo đảm phát hiện sớm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền trẻ em trong lĩnh vực phòng, chống mại dâm, các hoạt động tội phạm liên quan đến mại dâm; xây dựng khung pháp lý trong việc thực hiện các can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới đối với người bán dâm để hòa nhập cộng đồng.

Xây dựng và thực hiện các chiến lược truyền thông về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng, chống mại dâm; giảm kỳ thị, phân biệt đối xử của cộng đồng đối với người bán dâm. Tăng cường tuyên truyền phòng ngừa đến toàn xã hội, chú trọng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, địa phương có nhiều người di cư để hạn chế phát sinh mới số người tham gia mại dâm. Lồng ghép, thiết kế, phát triển các chương trình, tài liệu, công cụ truyền thông, tuyên truyền về phòng, chống mại dâm phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa phương, cộng đồng, tập trung vào các đối tượng là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, pháp luật về phòng, chống mại dâm, hành vi tình dục lành mạnh, an toàn.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm; điều tra, truy tố các tội phạm liên quan đến mại dâm. Trong đó, tăng cường quản lý về an ninh, trật tự; tổ chức điều tra, khám phá các vụ án, triệt phá các tổ chức phạm tội liên quan đến mại dâm. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính, tội phạm liên quan đến mại dâm từ cơ sở; kịp thời truy tố các tội phạm liên quan đến mại dâm. Thường xuyên kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 các cấp về phòng chống ma túy, mại dâm; xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên, đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện công tác hậu kiểm tra, đánh giá việc chấp hành quy định, khắc phục thiếu sót tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ đã kiểm tra hoặc đã có quyết định xử phạt hành chính. Kiểm tra, quản lý chặt chẽ điều kiện thành lập và hoạt động kinh doanh, dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm theo quy định của pháp luật nhằm phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn việc lợi dụng các hoạt động này để tổ chức hoạt động mại dâm.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình có liên quan tại địa bàn cơ sở; xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại, phòng ngừa lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm.

Theo Kế hoạch này, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh Chỉ đạo, hướng dẫn Viện kiểm sát, Tòa án cấp huyện nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Thẩm phán, Thư ký và Thẩm tra viên trong công tác truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến mại dâm; phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống mại dâm cùng cấp thực hiện nhiệm vụ thống kê về truy tố, xét xử tội phạm liên quan đến mại dâm. 

Bức phá chuyển mình, SHB tăng 36 bậc trên bảng xếp hạng top 500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới

(Kiemsat.vn) - Lần thứ 2 đứng trong Top 500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới, SHB đã có bước nhảy vọt ấn tượng, tăng 36 bậc trong bảng xếp hạng. Giá trị thương hiệu SHB được ghi nhận từ những thành tựu trong công tác quản trị hoạt động và kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định, bền vững.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang