Ngành Kiểm sát Kiên Giang kiên định xây dựng đạo đức công vụ

08/01/2020 16:44

(kiemsat.vn)
Đạo đức công vụ của công chức ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang được hình thành trên cơ sở lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm nền tảng, chuẩn mực để công chức hai cấp tiếp tục phấn đấu vì mục tiêu xây dựng ngành Kiểm sát Kiên Giang trong sạch, vững mạnh và tận tâm phụng sự nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Kế thừa và phát huy những quy định pháp luật về công chức và đạo đức công vụ và nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng và kiện toàn đội ngũ công chức trong tình hình mới, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang đã có những thay đổi tích cực trong nhận thức và hành động với mục tiêu cán bộ Kiểm sát viên phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và ngăn chặn tốt các hành vi tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu nhân dân trong lĩnh vực tố tụng hình sự, dân sự, hành chính, xử lý đơn ...

Ban lãnh đạo và công chức Viện KSND tỉnh tiếp thu các quy chế, quy định mới

Từ đó, tập thể Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo hai cấp Kiểm sát trong tỉnh luôn tạo điều kiện để công chức phát triển toàn diện sở trường công tác của mỗi cán bộ; kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với các cá nhân là những tấm gương sáng trong công việc; đồng thời đơn vị còn đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nhiều phong trào, bằng nhiều hình thức đa dạng như: Phong trào “Cần kiệm, không hiếu danh, không kiêu ngạo, nói thì phải làm, quyết đoán, dũng cảm, với từng người thì khoan thứ, với đoàn thể thì nghiêm”; không quan liêu, mệnh lệnh, không dùng của công làm việc tư, ham địa vị, hay lên mặt, chỉ ưa người khác tâng bốc mình, khen ngợi mình, thích sai khiến người khác, tự thấy mình cái gì cũng giỏi, thiếu tính kỷ luật, hẹp hòi, ích kỷ và thiếu tinh thần trách nhiệm; không dao động trước cám dỗ lợi ích vật chất.

Đặc biệt trong năm 2019, VKSND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quy định số 298/QYĐ-VKS ngày 09/09/2019 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh gắn với thực hiện Quyết định số 296/2008/QĐ-VKSTC ngày 18/06/2008 của VKSTC ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân; trong đó, quy định cụ thể thái độ, trách nhiệm của mỗi công chức trong thực thi nhiệm vụ của mình phải hướng đến mục tiêu: Lương tâm trong sáng, trách nhiệm cao, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, thái độ phục vụ nhân dân, tạo niềm tin của nhân dân cho Ngành.

Để thực hành tốt đạo đức công vụ, đòi hỏi mỗi công chức, Kiểm sát viên hai cấp Kiểm sát phải nỗ lực phấn đấu, nâng cao phẩm chất, năng lực lãnh đạo, vừa giỏi về chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, vừa có trình độ tổ chức, giỏi quản lý và điều hành; tận tâm, tận lực thực thi nhiệm vụ được giao, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đồng thời phải thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, không ngừng tăng cường mối quan hệ với nhân dân; luôn có ý thức rèn luyện để trở thành người công chức, Kiểm sát viên tốt, để xứng đáng là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Trong năm 2020, mỗi công chức, Kiểm sát viên hai cấp ngành Kiểm sát Kiên Giang với trách nhiệm của bản thân và bằng hành động cụ thể của mình, trên mỗi vị trí việc làm, cần nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nghiêm túc chấp hành kỷ luật của Đảng, quy chế của Ngành; kiên quyết chống lại mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, phòng chống tham nhũng, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi bè phái, sách nhiễu đồng nghiệp và tiêu cực đối với quần chúng nhân dân, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện công tác được giao, ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ, góp phần xây dựng đơn vị, xây dựng ngành Kiểm sát Kiên Giang thật sự trong sạch, vững mạnh.

Tấm gương tiêu biểu của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang

(Kiemsat.vn) - 36 năm công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân, ông Trần Văn Lèo, Chánh Thanh tra Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang là một tấm gương tiêu biểu cho tinh thần kỷ luật, trách nhiệm, tận tụy, hết mình vì công việc.

VKSND huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang xây dựng chi ủy trong sạch, vững mạnh

(Kiemsat.vn) - Qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, VKSND huyện Kiên Lương luôn thực hiện tốt các cuộc vận động, chú trọng xây dựng chi ủy với đội ngũ đảng viên là cán bộ, Kiểm sát viên trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang