Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ VKSND tối cao

03/11/2020 21:31

(kiemsat.vn)
Chiều ngày 03/11/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị lần thứ hai BCH Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị lần thứ hai BCH Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì Hội nghị.

Cùng tham dự có các đồng chí Phó Bí thư Đảng Ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ.

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy 10 tháng đầu năm 2020, thảo luận phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ Quý IV năm 2020; phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; cho ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy chế, Quy định, Chương trình của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo

Theo báo cáo tại Hội nghị, đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao hiện có 29 tổ chức đảng trực thuộc, gồm 09 đảng bộ cơ sở và 20 chi bộ trực thuộc với 1.361 đảng viên. Trong 10 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban tham mưu của Đảng ủy và các tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu đã đề ra; các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch năm 2020 của đảng ủy, chi ủy. Công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đã diễn ra theo đúng kế hoạch, tiến độ và nội dung; việc xây dựng văn kiện, nhân sự được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng; công tác phối hợp giữa các đơn vị nhịp nhàng, thống nhất.

Trong những tháng cuối năm 2020, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng, đảng viên triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm đề ra; tăng cường công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; đổi mới phương thức hoạt động của các đoàn thể, cơ quan…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy cần quan tâm, tăng cường và có nhiều đổi mới, thực chất, hiệu quả; cần bám sát nội dung trọng tâm đã được thông qua trong Nghị quyết, Văn kiện để từ đó có kế hoạch thực hiện; các đồng chí trong BCH, Ban Thường vụ và các đồng chí lãnh đạo trong đảng ủy cần gương mẫu, trung thực, trách nhiệm. 

Bên cạnh đó, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần phải đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, thực chất và hiệu quả để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; chủ động xây dựng chuyên đề xây dựng Đảng, sinh hoạt Đảng với công tác của Ngành.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng và hứa sẽ cụ thể hóa thành những chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc Quyết định chuẩn y ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020 – 2025; Quyết định chuẩn y về Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020 – 2025.  

Đại hội Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

(Kiemsat.vn) - Sáng ngày 27/8/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ VKSND tối cao đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Đảng bộ VKSND tối cao: Tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

(Kiemsat.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 27/8/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ VKSND tối cao đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 trên tinh thần nghiêm túc, hiệu quả, an toàn, đáp ứng đầy đủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang