Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao

04/07/2019 08:09

(kiemsat.vn)
Chiều 03/7/2019, tại trụ sở VKSND tối cao, Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ nhằm đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2019 diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế, xã hội; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện tốt; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục được tăng cường nhất là trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên, vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, có tính chất nguy hiểm, gây thiệt hại lớn cho xã hội. 

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019 do đồng chí Trần Hữu Thanh, UV BTV, Chánh VP Đảng ủy VKSND tối cao trình bày tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phối hợp với ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện, chủ động lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ công tác xây dựng đảng đề ra. Chủ động, sáng tạo tổ chức, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối đến cán bộ, đảng viên. Duy trì nề nếp sinh hoạt của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và của các cấp ủy đảng trực thuộc. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đi sâu làm rõ những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, bất cập và thách thức đang đặt ra. Xác định cụ thể những giải pháp, biện pháp công tác cần thực hiện; đồng thời kiến nghị, đề xuất với Đảng ủy VKSND tối cao những chủ trương, giải pháp để lãnh đạo chỉ đạo nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát kịp thời, đúng, sát với chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ; đã tổ chức thành công Hội nghị tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát cho các đồng chí cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp trong đảng bộ và 02 bộ văn bản về quy trình và biểu mẫu trong công tác kiểm tra giám sát.

Hội nghị lần này cũng đã quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, từ nay đến hết năm 2019 Đảng ủy VKSND tối cao tập trung thực hiện phối hợp với Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện tập trung chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc phối hợp với lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 25/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm sát; xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019. Kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức vụ còn thiếu trong cơ cấu của Đảng ủy; thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát theo Chương trình kế hoạch năm 2019; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận cơ quan nhà nước và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Huy hiệu và tặng hoa cho các đồng chí đảng viên

Nhân dịp này, Đảng ủy VKSND tối cao đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 35 tuổi đảng cho 07 đồng chí đảng viên VKSND tối cao.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang