Đảng bộ VKSND tối cao: Tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

27/08/2020 14:52

(kiemsat.vn)
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 27/8/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ VKSND tối cao đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 trên tinh thần nghiêm túc, hiệu quả, an toàn, đáp ứng đầy đủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Phiên chính thức của Đại hội Đại biểu lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ VKSND tối cao diễn ra ngày 27/8/2020 có sự tham dự của đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng. Về phía VKSND tối cao có đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí; đồng chí Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Tạ Quang Khải, Nguyễn Duy Giảng và Nguyễn Hải Trâm cùng 164 đảng viên được triệu tập về dự Đại hội.

Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Đại hội Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ VKSND tối cao là đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Hiện tại, Đảng bộ VKSND tối cao có 29 tổ chức đảng trực thuộc với 1303 đảng viên, tỉ lệ nữ: 42,9%. Đảng viên chiếm tỉ lệ trên 80% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của toàn cơ quan.

Bám sát phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” với chủ đề: “Đảng bộ VKSND tối cao quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025”, Đại hội đại biểu Đảng bộ VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020-2025 đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ tới, bầu Ban Chấp hành khóa mới để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu VKSND tối cao đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.

Nhiệm kỳ 2015-2020: Thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ Quốc hội giao

Nhiệm kỳ qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng với sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Ban Cán sự đảng VKSND tối cao, Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, nỗ lực, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc phối hợp với chính quyền đồng cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VKSND tối cao khoá XXIV đã đề ra, thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, các Nghị quyết của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng; kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực giải quyết án hành chính, vụ việc dân sự, thi hành án góp phần bảo đảm yêu cầu pháp chế trong hoạt động tư pháp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và công dân; đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ Quốc hội giao.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 được dự báo tình hình kinh tế, xã hội có những chuyển biến mạnh mẽ; những yêu cầu của Đảng và Nhà nước về tinh giản biên chế; cải cách hành chính và cuộc cách mạng khoa học và công nghệ; công cuộc cải cách tư pháp đặt ra những mục tiêu và yêu cầu cao hơn; cuộc đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm, nhất là đối với tội phạm về tham nhũng quyết liệt hơn; việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của VKSND trong quá trình hội nhập quốc tế, tương trợ tư pháp về hình sự; việc triển khai nhiệm vụ mới Quốc hội giao cho VKSND tối cao (giám định tư pháp về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử)... đòi hỏi VKSND tối cao phải chủ động chuẩn bị các điều kiện vật chất và con người để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ VKSND tối cao là quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nghị quyết sắp tới của Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những chủ trương, nghị quyết quan trọng sẽ được đưa ra để lãnh đạo đất nước, phát triển kinh tế, xã hội, đổi mới hệ thống chính trị. Do vậy, Đảng bộ VKSND tối cao cần phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn kỷ cương, kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng, chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, khắc phục mọi khó khăn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao.

Quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, vừa phát huy tinh thần thẳng thắn, sáng tạo, xây dựng để xây dựng các mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đổi mới mạnh mẽ, phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng; trách nhiệm nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và xây dựng đảng bộ, cơ quan VKSND tối cao trong sạch, vững mạnh.

Nhằm cụ thể hoá phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; với yêu cầu tập trung khắc phục, giải quyết những hạn chế, yếu kém của nhiệm kỳ trước, thực hiện thực chất, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Nghị quyết được Đại hội quyết định thông qua, phân công, phân cấp tổ chức thực hiện rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị, Đảng bộ VKSND tối cao đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV, đề ra 08 mục tiêu chủ yếu kèm theo đó là 05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện.

Trong đó, tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, các nghị quyết của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra; phòng chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; nâng cao vai trò, trách nhiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, chức vụ, áp dụng các biện pháp bảo đảm thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng; nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên toà hình sự; chú trọng chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực giải quyết án hành chính, vụ việc dân sự, thi hành án, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời kiến nghị, kháng nghị yêu cầu cơ quan tư pháp, cơ quan hữu quan khắc phục, phòng ngừa vi phạm; thực hiện phối hợp tốt với các cơ quan tư pháp, cơ quan bộ, ngành để thống nhất trong nhận thức và áp dụng pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành; hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác nghiệp vụ được Quốc hội giao.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang