Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án ma túy

11/01/2023 13:03

(kiemsat.vn)
Ngày 10/01/2023, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma tuý (Vụ 4) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2022, tập thể công chức Vụ 4 VKSND tối cao đã nhất quán quyết tâm thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”; chủ động triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp và các yêu cầu công tác của Ngành, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu công tác và kế hoạch đề ra. Các vụ án do đơn vị thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra đều đạt chất lượng tốt, không có trường hợp nào Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát phải đình chỉ điều tra vì không phạm tội; không có trường hợp nào Tòa án xét xử tuyên bố bị cáo không phạm tội; ban hành kịp thời nhiều văn bản hướng dẫn địa phương, văn bản trao đổi liên ngành trong phạm vi chuyên môn công tác.

Trong công tác, đơn vị đã có những đột phá, đổi mới ở khâu công tác như: “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý, theo dõi án tạm đình chỉ” để nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “Án tạm đình chỉ” trong ngành Kiểm sát nhân dân; Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự có người phạm tội là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi do Vụ 4 VKSND tối cao thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết; Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án ma túy, trong đó đối tượng gửi hàng bên trong có giấu ma túy từ nước ngoài qua đường bưu điện về Việt Nam; Các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan; Sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án ma túy phức tạp, có nhiều bị can nhằm hạn chế việc trả hồ sơ điều tra bổ sung. Kết quả đã đem lại hiệu quả cao trong công tác của đơn vị và của Ngành.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Vụ 4 VKSND tối cao xác định tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Chương trình công tác phòng, chống ma túy của Chính phủ, Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của Quốc hội và của Ngành đề ra. Xây dựng kế hoạch với nội dung, nhiệm vụ cụ thể và tổ chức thực hiện trong toàn Ngành.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 05/KH-VKSTC ngày 09/01/2019 của VKSND tối cao về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong ngành Kiểm sát nhân dân; tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp. Theo dõi có hiệu quả 02 chuyên đề nghiệp vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2) trong việc tổng hợp số liệu đảm bảo kịp thời, chính xác để xây dựng báo cáo chuyên đề đúng thời hạn và có chất lượng, phục vụ hiệu quả việc xây dựng Báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao tại các kỳ họp của Quốc hội và Báo cáo sơ kết, tổng kết của Ngành. Tiếp tục tiến hành kiểm tra việc thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2017 và Thông tư liên tịch 01/2020, Thông tư liên tịch số 01/2021 tại một số đơn vị, địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao biểu dương những thành tích đạt được của Vụ 4 VKSND tối cao trong năm 2022. Để thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma tuý năm 2023, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao yêu cầu  Vụ 4 VKSND tối cao tập trung thực hiện nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; đảm bảo việc khởi tố, điều tra, truy tố đúng người đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, không để xảy ra vi phạm thời hạn điều tra, thời hạn truy tố; thời hạn tạm giam, tạm giữ. Phát hiện và nắm bắt tình hình chung việc kiểm sát tội phạm ma túy, chủ động báo cáo Lãnh đạo VKSND tối cao kịp thời.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo địa phương, đảm bảo việc trả lời thỉnh thị của Viện kiểm sát địa phương đúng thời hạn, đúng pháp luật; tập trung vào những nội dung vướng mắc mang tính phổ biến bảo đảm thống nhất nhận thức để thực hiện; tập trung nghiên cứu các văn bản do Viện kiểm sát địa phương gửi đến để phát hiện vi phạm, tập hợp kiến nghị, ban hành thông báo rút kinh nghiệm toàn quốc. Thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các lĩnh vực công tác; liên kết chia sẻ thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến tin tưởng với sự đoàn kết và tinh thần trách nhiệm cao, tập thể Vụ 4 VKSND tối cao sẽ phát huy kết quả đạt được, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang