Lương trên 9 triệu đồng/tháng đã phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

23/02/2017 09:08

(kiemsat.vn)
– Phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi có mức lương trên 9 triệu đồng/tháng là cách hiểu của không ít người nhưng lại chưa hoàn toàn chính xác theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế thu nhập cá nhân.

Nguồn gốc con số 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm) là mức giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với cá nhân người nộp thuế theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế còn được giảm trừ một số khoản sau:

  • Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng là 3,6 triệu đồng/tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng;
  • Các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, Quỹ hưu trí tự nguyện.
  • Khoản đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương lựa;
  • Khoản đóng góp vào các Quỹ từ thiện, Quỹ nhân đạo, Quỹ khuyến học.

Ngọc Nga

Từ 01/01/2018: HĐLĐ từ đủ 1 tháng trở lên phải đóng BHXH bắt buộc

(Kiemsat.vn) – Từ 01/01/2018, bảo hiểm xã hội có nhiều thay đổi, trong đó có nội dung người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng cũng phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Những khoản thu nhập không phải đóng BHXH

Tôi được biết theo quy định mới của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì có nhiều khoản thu nhập có tính chất như lương phải đóng bảo hiểm xã hội. Tôi muốn hỏi những khoản thu nhập nào của người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội?
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang