Lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong ngành Kiểm sát nhân dân

24/08/2023 16:47

(kiemsat.vn)
Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị tặng Bằng khen đột xuất của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Theo quy định tại khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017); khoản 2, Điều 2, Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017.

Sau đây là danh sách tập thể và cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen đột xuất của Thủ tướng Chính phủ để lấy ý kiến nhân dân theo quy định:

- Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế và tham nhũng, chức vụ, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ông Đỗ Mạnh Bổng, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bà Lê Thị Đông, Phó Trưởng phòng, Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế và tham nhũng, chức vụ, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Các ý kiến phản hồi (nếu có) đề nghị gửi về Viện kiểm sát nhân dân tối cao trước ngày 05/9/2023.

Địa chỉ nhận: Vụ Thi đua - Khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; số 09, đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (hoặc qua Email: vp_v16@vks.gov.vn).

Lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì năm 2023

(Kiemsat.vn) - VKSND tối cao ban hành thông báo về việc đăng tải thông tin trên các phương tiện truyền thông của Ngành để lấy ý kiến về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì năm 2023. Các ý kiến phản hồi của nhân dân đề nghị gửi về VKSND tối cao (Vụ Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 16/5/2023.

Lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2023

(Kiemsat.vn) - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thông báo về việc đăng tải thông tin trên các phương tiện truyền thông của Ngành để lấy ý kiến về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2023. 
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang