Lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2023

22/05/2023 16:33

(kiemsat.vn)
Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thông báo về việc đăng tải thông tin trên các phương tiện truyền thông của Ngành để lấy ý kiến về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2023.

Theo quy định tại khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017); khoản 2, Điều 2, Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017.

Để có căn cứ trước khi trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành gửi danh sách cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2023 đối với ông Lê Hữu Thể, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định.

Các ý kiến phản hồi của nhân dân gửi về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ Thi đua - Khen thưởng), địa chỉ: Số 09, đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội hoặc qua địa chỉ Email: vp_v16@vks.gov.vn trước ngày 25/5/2023.

Lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2023

(Kiemsat.vn) - Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2023 cho tập thể và cá nhân trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì năm 2023

(Kiemsat.vn) - VKSND tối cao ban hành thông báo về việc đăng tải thông tin trên các phương tiện truyền thông của Ngành để lấy ý kiến về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì năm 2023. Các ý kiến phản hồi của nhân dân đề nghị gửi về VKSND tối cao (Vụ Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 16/5/2023.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang