Lãnh đạo VKSND tối cao dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 Vụ 11, Vụ 3, Vụ 4

04/07/2018 16:49

(kiemsat.vn)
Ngày 03/7, Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11), Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3), Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma tuý (Vụ 4) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018. Các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của Vụ 11 đã nêu rõ: Công tác chỉ đạo, điều hành của Vụ 11 đã có nhiều chuyển biến tích cực; hoàn thành nhiệm vụ công tác kiểm sát thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2018; thông báo ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao, trả lời công văn thỉnh thị nghiệp vụ của cấp tỉnh đúng hạn; công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKSND địa phương có nhiều chuyển biến tích cực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự của VKSND địa phương.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị Vụ 11

Đánh giá kết quả công tác của Vụ 11 trong 6 tháng đầu năm 2018, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh: Tập thể lãnh đạo Vụ và các công chức cần tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và hoạt động của Vụ theo phương châm của Lãnh đạo VKSND tối cao: “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả”. Đồng chí đề nghị 6 tháng cuối năm 2018, Vụ 11 cần đề ra các giải pháp, biện pháp cụ thể, thiết thực để khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong 6 tháng đầu năm 2018, tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá; gắn công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát địa phương với việc tổ chức thực hiện chỉ tiêu công tác của đơn vị; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác để tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao ban hành văn bản hướng dẫn; tiếp tục xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ để phục vụ cho Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính; đồng thời, tập trung xây dựng các đề án được phân công.

Lãnh đạo Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự phát biểu tiếp thu ý kiến 

Bên cạnh đó, đơn vị cần hoàn thành kế hoạch trực tiếp kiểm sát Cục Thi hành án dân sự theo Chương trình công tác năm 2018; phúc tra việc thực hiện kết luận trực tiếp kiểm sát tại Cục Thi hành án dân sự; phối hợp với Vụ 8 và các đơn vị thuộc VKSND tối cao tiếp tục thực hiện chương trình công tác kiểm tra nghiệp vụ liên Vụ và các chương trình kiểm tra của ngành trong năm 2018.

* Chiều cùng ngày, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3). 

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã dự và chỉ đạo Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Vụ 3 đã tích cực đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo định hướng “Phân công rõ người, rõ việc, ấn định thời gian hoàn thành”, đề cao trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo Vụ và Kiểm sát viên; tăng cường công tác tham mưu, tổng hợp, hoàn hệ thống sổ sách, thống kê, quản lý nghiệp vụ, phục vụ và thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc thưc hiện nhiệm vụ; tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác trong đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Lãnh đạo, Kiểm sát viên trong tình hình hiện nay. Vụ 3 đã không để xảy ra trường hợp nào đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can sau phải đình chỉ điều tra do không phạm tội, truy tố Toà án tuyên không phạm tội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo thời gian, tiến độ đề ra như vụ án Trịnh Xuân Thanh, vụ án Đinh La Thăng… Công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát đã thường xuyên được coi trọng, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra xác minh, làm rõ nhiều tài sản là bất động sản, cổ phiếu, cổ phần của bị can, người có liên quan để kê biên, thu hồi.

Đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, một số tham luận của các Kiểm sát viên Vụ 3 đã nêu ra một số khó khăn ảnh hưởng đến chất lượng và chỉ tiêu công tác trong 6 tháng đầu năm 2018. Một khó khăn lớn chưa thể giải quyết ngay là khối lượng công việc của Vụ quá lớn trong khi nguồn nhân lực rất thiếu và năng lực chưa đồng đều. Bên cạnh đó, các vụ án, vụ việc về tội phạm kinh tế phức tạp có số lượng công việc, hồ sơ rất lớn, việc thu thập tài liệu, chứng cứ kéo dài… 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường đánh giá cao những nỗ lực để hoàn thành công tác của tập thể lãnh đạo và công chức Vụ 3. 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí Phó Viện trưởng yêu cầu đơn vị  nâng cao hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng rõ người, rõ việc, ấn định thời gian hoàn thành; đề cao trách nhiệm cá nhân từ Lãnh đạo đến Kiểm sát viên trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường việc kiểm tra để đôn đốc, yêu cầu thực hiện đúng tiến độ đề ra. Đồng chí Bùi Mạnh Cường chỉ đạo Vụ 3 cần thực hiện hiệu quả chủ trương biệt phái Kiểm sát viên làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử, hạn chế thấp nhất việc trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Bên cạnh đó, cần tranh thủ sự lãnh đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trong quá trình giải quyết các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, tiếp tục làm tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương; tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Kiểm sát viên và Thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ án, đặc biệt là trong quá trình xét xử. 

* Cũng trong chiều 3/7, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma tuý (Vụ 4).

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị

Trước tình hình vi phạm, tội phạm ma tuý vẫn diễn biến phức tạp về tính chất, phương thức và thủ đoạn phạm tội trong 6 tháng đầu năm, tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 4 đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, đạt những kết quả khả quan trong công tác. Kiểm sát việc giải quyết tin báo và tố giác tội phạm của Cơ quan điều tra đạt 95,65%; không có trường hợp tạm giữ, tạm giam quá hạn, tỷ lệ bắt hình sự chuyển khởi tố đạt 96,3%; tỷ lệ giải quyết án kết thúc điều tra đề nghị VKSND truy tố đạt 83,33%, 100% các vụ án đều Quyết định truy tố đúng thời hạn quy định… 

Toàn cảnh Hội nghị 

Đánh giá cao những kết quả công tác của Vụ 4 trong thời gian qua, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn đề nghị tập thể lãnh đạo và công chức đơn vị cần tiếp tục phát huy và làm tốt hơn nữa công tác 6 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Công Phàn yêu cầu đơn vị bám sát công tác trọng tâm đột phá là: “Theo dõi, quản lý và giải quyết các vụ án hình sự tạm đình chỉ”; thực hiện nghiêm túc Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới. Bên cạnh đó, cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra; kịp thời, chủ động đề ra yêu cầu điều tra và thường xuyên nắm chắc tiến độ giải quyết các vụ án do Vụ 4 thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu nghiệp vụ...

Xem thêm>>>

Viện trưởng VKSND tối cao: Tư duy làm công tác tổ chức cán bộ là phải dám cho đi, dám nhận về

VKSND tối cao lấy ý kiến nhân dân về việc tặng thưởng Huân chương các loại và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” năm 2018

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang