Viện trưởng VKSND tối cao: Tư duy làm công tác tổ chức cán bộ là phải dám cho đi, dám nhận về

03/07/2018 22:35

(kiemsat.vn)
Chiều 03/7, Vụ tổ chức cán bộ VKSND tối cao (Vụ 15) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018. Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí dự và chỉ đạo Hội nghị.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí dự và chỉ đạo Hội nghị 

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Vụ trưởng Vụ 15 khẳng định: Thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2018, đơn vị đã chủ động tham mưu, đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát, sắp xếp biên chế, các chức danh tư pháp đối với các đơn vị, VKSND các cấp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014, các đạo luật về tư pháp và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị. Tập thể lãnh đạo và công chức Vụ 15 không ngừng đối mới nâng cao hiệu quả công tác thi tuyển, đánh giá, bố trí, sử dụng công chức, viên chức và các chức danh tư pháp; thực hiện tinh giản biên chế; tăng cường công tác điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo quản lý; tập trung đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên bảo đảm đáp ứng yêu cầu công tác...

Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Vụ trưởng Vụ 15 trình bày báo cáo

Đặc biệt, Vụ 15 đã hoàn thành tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thi tuyển tổ chức thành công kỳ thi tuyển chọn Kiểm sát viên và trình Viện trưởng VKSND tối cao quyết định bổ nhiệm 1.145 Kiểm sát viên các ngạch, đảm bảo đúng quy định, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ được giao. Hoàn thành các đề án, đề tài quan trọng liên quan đến tổ chức, biên chế của VKSND. Lãnh đạo, công chức trong đơn vị luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, đề cao tinh thầnh trách nhiệm, đoàn kết trong nội bộ đơn vị để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Phát biểu tại Hội nghị, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đánh giá cao những thành tích mà Vụ 15 đã đạt được trong 6 tháng công tác đầu năm 2018. Bày tỏ sự tán thành với những ý kiến tham luận tại Hội nghị, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao cho rằng cần phát huy thêm nhiều những ý kiến phát biểu thẳng vào trọng tâm công tác như vấn đề luân chuyển công tác, bổ nhiệm cán bộ. Theo đồng chí Lê Minh Trí, tư duy làm công tác tổ chức cán bộ là phải dám cho đi, dám nhận về để những cán bộ công chức có thể phát huy cao nhất năng lực công tác, đóng góp tích cực cho công tác của Vụ 15 nói chung và ngành KSND nói riêng.

Về trọng tâm công  tác 6 tháng cuối năm 2018, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí yêu cầu tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 15 tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị, VKSND các cấp, đáp ứng yêu cầu công tác, nhất là tổ chức bộ máy của các VKSND thuộc đặc khu kinh tế để trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định thành lập. Bên cạnh đó, hoàn thành sửa đổi Quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong ngành KSND; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, cách chức và Quy chế đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức trong ngành KSND.

Toàn cảnh Hội nghị 

Đồng chí Lê Minh Trí cũng chỉ đạo Vụ 15 tiếp tục hoàn thiện các đề án như: Vị trí việc làm trong ngành Kiểm sát nhân dân; đề án Tổ chức biên chế của ngành trình cấp có thẩm quyển phê duyệt để có cơ sở trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về biên chế và số lượng, cơ cấu KSV, ĐTV, KTV các cấp của ngành KSND. Tiếp tục tham mưu với lãnh đạo VKSND tối cao trong việc chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2018; tập trung rà soát, sửa đổi, xây dựng mới chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ theo quy định mới của các luật mới về tư pháp, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ.  

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang