Kiên Giang: Quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống dịch bệnh COVID-19

21/03/2020 17:00

(kiemsat.vn)
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc, Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp tỉnh Kiên Giang tăng cường triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

ad2bc89a-92f0-4f7e-8082-6211e277e787.png
Qua công tác này VKSND 2 cấp tỉnh Kiên Giang đã tạo môi trường làm việc an toàn, bảo vệ sức khỏe công chức, người lao động trong đơn vị. Đồng thời tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác để mọi người cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

a58f011c-bf9f-432a-89f6-ae26e2720ea2.png

Không chỉ được thực hiện tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh mà tất cả Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh đều được chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Viện trưởng Viện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Đồng thời các công chức, người lao động phải chịu trách nhiệm trước Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nếu không thực nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

add12bdf-89f4-476b-aeab-d454c47659cf.jpeg

Cán bộ, công chức, người lao động 2 cấp Kiểm sát nhân dân trong tỉnh phải trung thực, tự giác và kịp thời khai báo y tế theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng thời tải APP COVID-19 trên thiết bị thông minh và máy tính để cập nhật thông tin và khai báo y tế theo quy định… Công chức, người lao động 2 cấp Kiểm sát nhân dân trong tỉnh cũng được khuyến khích làm việc tại nhà nếu vẫn đảm bảo hoàn thành được nhiệm vụ.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang