Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2024

11/04/2024 07:44

(kiemsat.vn)
Chiều 10/4/2024, tại Hà Nội, Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 2024.

Toàn cảnh Hội nghị.

Chủ trì và điều hành Hội nghị có các đồng chí: Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước (Khối trưởng Khối thi đua năm 2023); đồng chí Phạm Quốc Hưng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (Khối phó Khối thi đua năm 2023); Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo đơn vị: Đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Thiếu tướng Phạm Hải Trung, Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức, chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng thuộc: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 tại Hội nghị cho thấy, công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Khối luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo các bộ, ngành và sự hướng dẫn thường xuyên của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nên đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Thông qua việc hưởng ứng và tổ chức các phong trào thi đua theo chỉ đạo của Khối thi đua, nhiều lĩnh vực công tác của các bộ, ngành trong Khối đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt được kết quả tốt, khẳng định vai trò tích cực của việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Công tác thi đua, khen thưởng ở từng thành viên trong Khối đã có nhiều đổi mới; việc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đã được Lãnh đạo ở từng bộ, ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt.

Đồng thời, nội dung hoạt động công tác thi đua của các đơn vị thành viên trong Khối diễn ra phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng bộ, ngành. Từ đó, đã lôi cuốn được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước (Khối trưởng Khối thi đua năm 2023) phát biểu tại Hội nghị.

Cùng với đó, các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng của các bộ, ngành đã bám sát, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ngành. Các nội dung thi đua được quán triệt, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức của của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng.

Ngoài ra, công tác xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã được các thành viên trong Khối quan tâm, triển khai thực hiện đầy đủ; công tác khen thưởng được thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả, phục vụ yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ngành; kịp thời ghi nhận, biểu dương, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chúc mừng Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao được bầu làm Khối trưởng và Khối phó Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương năm 2024.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2024, Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương xác định tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở từng bộ, ngành trong Khối để tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2024 của từng cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Đặc biệt, cần đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng của từng đơn vị để cụ thể hóa các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng 2022 phù hợp với thực tiễn, đặc thù của từng bộ, ngành trong Khối; đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thực chất.

Bên cạnh đó, chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, gắn với công tác truyền thông, nhằm lan tỏa, nhân rộng các mô hình mới và hay, cách làm hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, tạo sự lan tỏa của các gương điển hình trong từng bộ, ngành và toàn Khối; thực hiện công tác khen thưởng chính xác, công khai, công bằng, minh bạch và đúng quy định. Phát hiện, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân lập được thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua; chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân lập được thành tích đột xuất, khen thưởng tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ;…

Các đơn vị trong Khối thi đua ký giao ước thi đua năm 2024.

Tại Hội nghị các đơn vị thuộc Khối đã tiến hành suy tôn, bình xét khen thưởng; bầu Khối trưởng Khối thi đua năm 2024 là Tòa án nhân dân tối cao, Khối phó là Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng thời, tổ chức phát động và ký kết Giao ước thi đua của Khối năm 2024.

Nhân dịp này, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước" cho 14 đồng chí có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Kiểm toán Nhà nước.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước” cho các cá nhân.

Triển khai một số nhiệm vụ cấp thiết tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

(Kiemsat.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Công điện số 33/CĐ-TTg ngày 7/4/2024 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang