Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với 05 dự án luật và 01 nghị quyết tại phiên họp chuyên đề pháp luật

01/04/2024 16:26

(kiemsat.vn)
Ngày 01/4/2024, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật để cho ý kiến đối với 5 dự án luật sẽ trình Quốc hội thảo luận lần đầu tại kỳ họp thứ 7 và 01 nghị quyết thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: quochoi.vn)

Phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra trong 02 ngày làm việc; tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến xem xét đối với 2 nhóm vấn đề.

Nhóm vấn đề thứ Nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với các dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét lần đầu tại kỳ họp thứ 7. Tính đến thời điểm hiện tại, có 5 dự án luật có đủ hồ sơ để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại phiên họp này, gồm: dự án Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) và lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về hồ sơ của dự án Luật Phòng không nhân dân.

Nhóm vấn đề thứ Hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, các dự án Luật được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và cho ý kiến tại phiên họp này đã trải qua quy trình xem xét thông qua tại 2 kỳ họp; đối với hồ sơ dự án Luật Phòng không nhân dân là lần đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến. Đây là dự án Luật hoàn toàn mới để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng ta về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đối với dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (sửa đổi), theo Nghị quyết 41 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trường hợp dự án Luật được chuẩn bị có chất lượng tốt, quá trình thảo luận tại Quốc hội đạt sự đồng thuận cao thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phối hợp với Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) theo quy trình tại một kỳ họp.

Đối với nhóm vấn đề thứ Hai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, từ 01/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tiền lương và nội hàm cơ bản nhất của việc cải cách tiền lương lần này là trả lương theo vị trí việc làm, chức vụ và chức danh của cán bộ. Để tiến hành xây dựng các hệ thống thang bảng lương, việc quan trọng đầu tiên là phải xây dựng vị trí việc làm. Theo phân công của Ban chỉ đạo cải cách tiền lương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải xem xét ban hành Nghị quyết này làm căn cứ để xây dựng các thang bảng lương. Phạm vi áp dụng cho Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, quá trình xây dựng vị trí việc làm đã được thực hiện khá lâu, đã cơ bản đủ điều kiện để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét. Từ nay tới thời điểm cải cách tiền lương không còn nhiều, chỉ còn khoảng 3 tháng để hoàn thành, do đó đây là việc hết sức quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết thêm, ngoài phiên họp thường kỳ tháng 4, một số các dự án luật còn lại, một số dự thảo nghị quyết của Quốc hội có thể tiếp tục phải họp thêm trong tháng 4 và tháng 5 để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7.

Hội nghị triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong ngành Kiểm sát nhân dân

(Kiemsat.vn) - Sáng 28/3/2024, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên sơ cấp đợt 1 năm 2024

(Kiemsat.vn) - VKSND tối cao vừa ban hành Kế hoạch số 08/KH-VKSTC ngày 25/3/2024 về tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên sơ cấp đợt 1 ngành Kiểm sát năm 2024.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang