Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 thảo luận 8 dự án luật trước khi trình Quốc hội

26/03/2024 16:40

(kiemsat.vn)
Ngày 26/3/2024, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 cho ý kiến đối với 8 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 dự kiến tổ chức trong 2,5 ngày, các đại biểu sẽ cho ý kiến đối với 8 dự án luật, bao gồm: Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 thảo luận 8 dự án luật trước khi trình Quốc hội. (Ảnh: Quochoi.vn)

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay đã tổ chức 4 hội nghị, tập hợp được hơn 323 lượt ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu Quốc hội đối với 25 dự án luật trong tổng số 32 dự án luật đã được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ đến nay và 01 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, từ đó đã tiếp thu, chắt lọc được nhiều ý kiến xác đáng, có giá trị của các đại biểu Quốc hội tham dự hội nghị phát biểu. Cũng nhờ hoạt động của đại biểu Quốc hội chuyên trách mà một số dự án luật khó như Luật Đất đai, Luật Khám bệnh, chữa bệnh… chất lượng dự án luật được nâng lên qua từng vòng cho ý kiến và đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao khi được thông qua.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, tại Kỳ họp thứ 6, các vị đại biểu Quốc hội đã đóng góp 969 lượt ý kiến phát biểu tại tổ và hội trường, 30 ý kiến bằng văn bản về những vấn đề lớn, căn bản và nhiều điều khoản cụ thể của 8 dự án luật trên. Tất cả các ý kiến đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo tổng hợp đầy đủ, tiếp thu tối đa để có giải trình, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo; chỉ đạo các Ủy ban của Quốc hội phối hợp với các cơ quan soạn thảo tổ chức thêm nhiều hội thảo, khảo sát, lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan tổ chức hữu quan để chỉnh lý các dự thảo luật. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cơ quan đã phối hợp rất chặt chẽ, từ sớm từ xa, cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra đồng hành trong suốt quá trình trình đến khi Quốc hội thông qua.

Đến nay, các dự án luật trình tại Hội nghị đã được chỉnh lý tương đối toàn diện, đây cũng là cơ sở để Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách được tổ chức sớm hơn so với các lần tổ chức trước đây.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục xem xét cơ sở chính trị của các dự thảo Luật; tránh tình trạng khi đến giai đoạn trình thông qua lại quá chú trọng đến vấn đề kỹ thuật, biên tập. Do đó, trước tiên, (1) Cần xem xét đến nay đã quán triệt đầy đủ và thể chế hóa một cách nghiêm túc, sát với các chủ trương của Đảng đối với từng vấn đề hay không? (2) Xem xét tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với các công ước, hiệp định, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. (3) Rà soát nội dung các dự án Luật cho đến nay đã bám sát các chính sách lớn đặt ra khi xây dựng luật hay chưa? Nội dung nào là mới, những vấn đề bổ sung đã tuân thủ đầy đủ các quy định về xây dựng pháp luật, nhất là quy định về đánh giá tác động hay chưa? (4) Cho ý kiến đối với những vấn đề lớn và những vấn đề cho đến nay vẫn còn ý kiến khác nhau hoặc phương án khác nhau; rà soát những vấn đề liên quan đến áp dụng pháp luật và điều khoản chuyển tiếp.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, quá trình xây dựng các dự án Luật trên, cũng như xây dựng luật pháp từ đầu nhiệm kỳ đến nay cần tiếp tục quán triệt nguyên tắc Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Theo đó, đối với những vấn đề đã chín, đã đủ rõ, có sự đồng thuận, thống nhất cao thì quy định ở trong luật; những vấn đề chưa chín, chưa đủ rõ, còn có ý kiến khác nhau thì cần tiếp tục nghiên cứu; những vấn đề thực sự cấp bách nhưng cũng chưa có sự thống nhất cao, nếu có sự chấp thuận của cơ quan chức năng có thẩm quyền thì nghiên cứu để có bước đi phù hợp.

PV

VKSND tỉnh Phú Yên: Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành án hình sự tại cộng đồng

(Kiemsat.vn) - Kiểm sát thi hành án hình sự tại cộng đồng có vai trò quan trọng trong phòng ngừa vi phạm pháp luật, lạm quyền trong hoạt động tư pháp; đảm bảo pháp luật được tuân thủ nghiêm chỉnh và thống nhất, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang