VKSND tối cao: Hội nghị giao ban công tác Quý II năm 2024

27/03/2024 18:35

(kiemsat.vn)
Sáng 27/3/2024, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý II năm 2024. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Lãnh đạo VKSND tối cao dự Hội nghị giao ban công tác Quý II năm 2024.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Nguyễn Hải Trâm, Nguyễn Duy Giảng, Nguyễn Quang Dũng, Trung tướng Tạ Quang Khải; các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao và lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao.

Ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo VKSND tối cao đã quán triệt, chỉ đạo toàn Ngành triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, bám sát chức năng, nhiệm vụ của Ngành; tập trung chỉ đạo tổng kết công tác năm 2023 và triển khai công tác năm 2024 trong toàn Ngành bảo đảm tiến độ, chất lượng; tiếp tục chỉ đạo sâu sát công tác giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại và các công tác khác, nhất là những vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; kiện toàn lãnh đạo quản lý một số đơn vị của Viện kiểm sát các cấp; triển khai các hoạt động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Ngành; thực hiện các biện pháp bảo đảm cơ sở vật chất, các điều kiện thực hiện công tác chuyên môn trong toàn Ngành; kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm công vụ được nâng lên; quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Toàn cảnh Hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác trong Quý I năm 2024 cho thấy, thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao đã tập trung triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; cụ thể hóa thành các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị; đề ra chỉ tiêu cao hơn quy định của Ngành, Nghị quyết của Quốc hội để phấn đấu hoàn thành.

Chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ của VKSND tối cao tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm (đạt 90,5%); tỷ lệ điều tra khám phá các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng của Cơ quan điều tra VKSND tối cao đạt cao (đạt 87,1%); tỷ lệ kháng nghị giám đốc thẩm án hình sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động đạt; tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đã có hồ sơ nghiên cứu án hình sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động được giải quyết vượt chỉ tiêu; tích cực ban hành 52 kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm; chú trọng tổng hợp vi phạm của Viện kiểm sát cấp dưới để ban hành thông báo rút kinh nghiệm trong toàn Ngành.

Công tác xây dựng ngành có chuyển biến tích cực: Chú trọng kiện toàn tổ chức, lãnh đạo chủ chốt; tích cực phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan hữu quan xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành quy định mới của pháp luật và giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ trong Ngành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Ngành; công tác hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt kết quả tốt; triển khai thực hiện nhiệm vụ đột phá về công nghệ thông tin được đẩy mạnh; công tác thi đua khen thưởng kịp thời; chủ động mua sắm, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đáp ứng kịp thời nhu cầu phục vụ hoạt động công tác; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách cấp kinh phí phù hợp với hoạt động đặc thù của Ngành.

Tại Hội nghị, Thủ trưởng các đơn vị dự Hội nghị đã báo cáo về tiến độ thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ tại từng đơn vị và tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác xây dựng pháp luật, quản lý khoa học, xây dựng các đề án lớn của Ngành, công tác phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài Ngành.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà cơ quan VKSND tối cao, VKSND cấp cao đạt được trong Quý I năm 2024.

Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong Quý II năm 2024, đồng chí Viện trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tập trung rà soát những nhiệm vụ trọng tâm được giao còn tồn đọng, cấp bách thực hiện, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch, chương trình công tác đã xác định năm 2024; tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Ngành; tập trung giải quyết các vụ, việc trọng điểm, dư luận xã hội quan tâm, án tạm đình chỉ và những vụ, việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Tập trung hoàn thiện 04 Đề án lớn của Ngành đảm bảo đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.
Chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kháng nghị, đảm bảo có căn cứ pháp lý và tính thuyết phục; tiếp tục làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; thực hiện các đề án, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm tiến độ, hiệu quả, chất lượng và theo đúng quy định hiện hành nhằm nâng cao chất lượng quản lý và thực hiện tốt hơn công việc trong thời gian tới.

VKSND tỉnh Phú Yên: Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành án hình sự tại cộng đồng

(Kiemsat.vn) - Kiểm sát thi hành án hình sự tại cộng đồng có vai trò quan trọng trong phòng ngừa vi phạm pháp luật, lạm quyền trong hoạt động tư pháp; đảm bảo pháp luật được tuân thủ nghiêm chỉnh và thống nhất, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 thảo luận 8 dự án luật trước khi trình Quốc hội

(Kiemsat.vn) - Ngày 26/3/2024, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 cho ý kiến đối với 8 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang