Kế hoạch trọng tâm công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021

27/01/2021 08:59

(kiemsat.vn)
Ngày 22/01/2021, VKSND tối cao ban hành Kế hoạch Số 09/KH-VKSTC về trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2021, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ tập trung tuyên truyền, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong quá trình phát triển và xây dựng đất nước.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 về một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Trọng tâm công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021.

1. Tập trung tuyên truyền việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhất là quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về chiến lược cải cách tư pháp trong giai đoạn mới, về xây dựng và áp dụng pháp luật, về những nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân.

2. Tuyên truyền về bầu cử Quốc hội Khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

4. Triển khai thực hiện Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2021 (Giải Búa liềm vàng), coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thông tin, tuyên truyền của các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân hàng năm; qua đó các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu ở các đơn vị và Viện kiểm sát các cấp nhận thức đúng, đầy đủ tầm quan trọng và tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng Ngành.

5. Tuyên truyền về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân gắn với công tác cải cách tư pháp của Ngành. Thông tin kịp thời, đầy đủ những chủ trương công tác, chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao trong thực hiện chức năng của VKSND, về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo yêu cầu của Quốc hội Khóa XV, nhất là về thực hiện nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, chống tội phạm tham nhũng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống các cơ quan tư pháp; về bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong các hoạt động tư pháp; về kết quả thực hiện các khâu công tác đột phá năm 2021 và những năm tiếp theo.

6. Tăng cường tuyên truyền về xây dựng, quảng bá hình ảnh của Ngành, hình ảnh người cán bộ Kiểm sát, trọng tâm là: Phối hợp với Trung tâm sản xuất phim truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam (VFC) xây dựng, phát sóng bộ phim truyền hình nhiều tập về Ngành với chủ đề phản ánh vai trò, trách nhiệm của VKSND trong phòng, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm gắn với hoạt động của Cơ quan điều tra VKSND tối cao. Tích cực hưởng ứng, tham dự cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát” theo Quyết định số 348/QĐ-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao; đổi mới hình thức thể hiện để nâng cao chất lượng, tính hấp dẫn của chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân.

7. Nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền của các đơn vị trong Ngành; tổ chức từ 05 đến 07 cuộc khảo sát kết hợp với tập huấn, hướng dẫn cho thành viên Tổ tuyên truyền các VKSND các tỉnh, thành phố về công tác tuyên truyền; xây dựng, xuất bản các tài liệu, cẩm nang hướng dẫn phương pháp, kỹ năng tuyên truyền, nghiệp vụ báo chí và quản trị Trang thông tin điện tử để tham khảo, vận dụng, góp phần đạt hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền. Tiến hành tổng kết 60 năm công tác tuyên truyền và hoạt động báo chí của ngành Kiểm sát nhân dân (1961-2021).

8. VKSND các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát trong việc cung cấp thông tin theo Quyết định số 596/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao; tăng cường viết tin, bài gửi đăng trên các cơ quan báo chí của Ngành; quan tâm đặt mua đủ số lượng báo Bảo vệ pháp luật và Tạp chí Kiểm sát, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn công tác, coi đây là một trong những yêu cầu cần thực hiện tốt trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

9. Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật, Tổ Tuyên truyền các VKSND các tỉnh, thành phố chủ động, thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát, tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động nổi bật của Ngành.

Căn cứ Kế hoạch này, Tổ Tuyên truyền VKSDN tỉnh, thành phố tham mưu cho Lãnh đạo Viện xây dựng, ban hành chương trình công tác cụ thể để thực hiện, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị và góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Giao Tạp chí Kiểm sát - đơn vị thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết quả với Ban chỉ đạo và Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

VKSND huyện Tân Kỳ (Nghệ An) tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm

(Kiemsat.vn) - Ngày 25/1, VKSND huyện Tân Kỳ (Nghệ An) phối hợp với Toà án nhân dân cùng cấp tổ chức xét xử phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm vụ án Cao Đăng Tiến phạm tội “Trộm cắp tài sản”, theo quy định tại khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015.

Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 02/2021

(Kiemsat.vn) - Tạp chí Kiểm sát số 02/2021 phát hành ngày 20/01/2021 có các nội dung chính sau đây.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang