Văn phòng VKSND tối cao vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

25/01/2021 18:06

(kiemsat.vn)
Ngày 25/1/2021, Văn phòng VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong năm 2020, do dịch bệnh Covid-19, cùng số lượng công việc nhiều, nhiều công việc mới, yêu cầu, áp lực cao nhưng Văn phòng đã khắc phục khó khăn, có nhiều đổi mới trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; công chức, người lao động trong đơn vị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng nên đã đạt những kết quả tích cực.

Công tác tham mưu tổng hợp, quản lý án hình sự ngày càng hiệu quả, phục vụ tốt hơn công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo VKSND tối cao trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành và hoạt động giám sát của Quốc hội, được lãnh đạo VKSND tối cao và Quốc hội thẩm định, ghi nhận và đánh giá cao.

Công tác hành chính, lưu trữ, cơ yếu cũng được tăng cường bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đáp ứng tốt hơn hoạt động nghiệp vụ của Cơ quan VKSND tối cao và toàn Ngành; công tác hậu cần, quản trị tiếp tục có nhiều đổi mới, hiệu quả và thiết thực hơn, phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư, các đơn vị liên quan bảo đảm tiến độ, chất lượng Dự án, quản lý hiệu quả, an toàn Trụ sở mới của VKSND tối cao.

Ngoài ra, công tác bảo vệ từng bước chuyên nghiệp, bảo đảm an ninh, an toàn Trụ sở VKSND tối cao; công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần bảo đảm sức khỏe của công chức, viên chức, người lao động các đơn vị làm việc tại Trụ sở VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Tiến Long, Chánh Văn phòng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, Văn phòng tiếp tục tham mưu tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác của Ngành; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chỉ thị, kế hoạch của Ngành; xây dựng các tài liệu, báo cáo phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội; hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác tham mưu, tổng hợp.

Bên cạnh đó, tham mưu thực hiện hiệu quả các chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội của Ngành; triển khai, thực hiện các đề án theo phân công của Ban Chỉ đạo 138 của Ngành. Bảo đảm các báo cáo công tác nội chính, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Tiếp tục đẩy mạnh thủ tục cải cách thủ tục hành chính Văn phòng bảo đảm đáp ứng trong tình hình mới; Chủ động tham mưu điều hành, sử dụng nguồn kinh phí được giao, bảo đảm chi đúng nguyên tắc, đúng quy định pháp luật…

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Văn phòng VKSND tối cao

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nêu rõ, trong tình hình dịch Covid-19 phức tạp, khối lượng công việc nhiều nhưng Văn phòng VKSND tối cao đã nỗ lực, cố gắng để đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật. Những thành tích này được ghi nhận, biểu dương bằng việc đơn vị vinh dự đón nhận Cờ thi đua Chính phủ năm 2020 và Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao cũng yêu cầu, năm 2021 Văn phòng VKSND tối cao cần làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã được đơn vị xác định. Trong đó, toàn thể cán bộ, công chức thuộc Văn phòng tiếp tục phát huy đoàn kết, trách nhiệm với công việc, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; tiếp tục kiện toàn lãnh đạo một số đơn vị thuộc Văn phòng.

Ngoài ra, đơn vị cần đề cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ công chức, trước hết là đội ngũ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là người đứng đầu mỗi đơn vị. Đồng thời, thực hiện đoàn kết trên cơ sở dân chủ, kỷ luật, kỷ cương; làm tốt công tác phối hợp; tăng cường công tác kiểm tra; chuẩn bị tốt các điều kiện để Phòng Giám định kỹ thuật hình sự được thành lập, đi vào hoạt động.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội XIII

(kiemsat.vn)-Đại hội XIII của Đảng được tổ chức từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc, cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội.

ĐẠI HỘI XIII của Đảng: Định hướng tầm nhìn, chiến lược cho tương lai

(Kiemsat.vn) - Đại hội XIII là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang