Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan VKSND tối cao

22/01/2021 17:44

(kiemsat.vn)
Sáng 22/01/2021, tại Hà Nội, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và triển khai công tác năm 2021 của Cơ quan VKSND tối cao. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí:  Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao chủ trì Hội nghị; đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Hà Thị Trang, Trưởng Ban dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Công đoàn Viên chức Việt Nam cùng 335 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan VKSND tối cao.

Theo báo cáo, năm 2020, Viện trưởng VKSND tối cao tiếp tục chỉ đạo toàn Ngành quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp. Toàn Ngành và VKSND tối cao đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu và kiến nghị yêu cầu của Quốc hội; đã chỉ đạo chủ động phòng, chống đại dịch Covid-19 từ rất sớm, tăng cường vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát vào công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 của cả nước.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại Hội nghị

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự tiếp tục đạt những kết quả tích cực: Đã kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và áp dụng các biện pháp ngăn chặn; thực hiện nghiêm quy định về thẩm quyền điều tra, trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, chất lượng điều tra được nâng lên; chất lượng và thời hạn truy tố vượt so với chỉ tiêu; tiếp tục phối hợp tốt trong việc điều tra, truy tố, đưa ra xét xử nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, những vụ án dư luận, xã hội quan tâm được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ được chú trọng, tăng cường; công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ của toàn Ngành.

Đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá cao kết quả công tác của Công đoàn VKSND tối cao đạt được trong năm 2020. Đồng thời đề nghị Ban chấp hành Công đoàn VKSND tối cao tiếp tục phát huy kết quả đạt được, duy trì nề nếp, làm tốt vai trò phối hợp với chính quyền thực hiện các chế độ chính sách nhằm chăm lo đời sống cho đoàn viên Công đoàn Cơ quan VKSND tối cao.

Công đoàn VKSND tối cao đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Công đoàn Viên chức Việt Nam; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XXV Công đoàn VKSND tối cao. Công tác tổ chức cán bộ đạt kết quả tích cực; tiếp tục luân chuyển, điều động kết hợp với đào tạo cán bộ, nhất là lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ, công tác tuyển chọn, bổ nhiệm chức danh tư pháp, bố trị, sắp xếp vị trí công tác được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, phù hợp với năng lực cán bộ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, kỷ cương, kỷ luật được giữ vững trong toàn Ngành; tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, chú trọng hợp tác đào tạo kỹ năng điều tra kỹ thuật số, đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và kết quả qua 60 năm thành lập và phát triển của VKSND; cơ sở vật chất, các điều kiện bảo đảm công tác chuyên môn được quan tâm thực hiện.

Khẩn trương triển khai các nội dung hoạt động, nhiều nội dung đạt kết quả tốt, được Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá cao, góp phần tích cực vào việc động viên đoàn viên công đoàn khắc phục khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động tập thể do công đoàn tổ chức, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị, Cơ quan và toàn Ngành.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Công đoàn VKSND tối cao tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và xây dựng văn minh, văn hóa công sở; giữ gìn tòa nhà bảo đảm an toàn, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan VKSND tối cao, góp phần tích cực cùng toàn Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng thời, đổi mới công tác tổ chức cán bộ, tăng cường công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác để đào tạo cán bộ. Tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên sâu và tăng cường phối hợp.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao nghiêm túc tiếp thu đầy đủ và bổ sung những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao, khẩn trương hoàn thiện Nghị quyết của Hội nghị Đại biểu cán biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan VKSND tối cao năm 2021 để sớm đưa vào thực hiện.

Đồng thời yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao nghiêm túc quán triệt và chỉ đạo nghiêm túc thực hiện; thực hiện nghiêm Quy chế về dân chủ của Cơ quan VKSND tối cao; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức cần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; Công đoàn VKSND tối cao tập trung thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định bảo đảm chăm lo đời sống, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện tốt việc giám sát, tổ chức thực hiện chế độ chính sách. Đẩy mạnh trao đổi thông tin giữa lãnh đạo các đơn vị với tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên ở các đơn vị theo đúng quy chế làm việc và quan hệ công tác của VKSND tối cao. Qua đó, tăng cường tính chủ động và phát huy sức mạnh tập thể trong tất cả các lĩnh vực công tác.

Đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cơ quan VKSND tối cao năm 2021

Tại Hội nghị các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cơ quan VKSND tối cao năm 2021.

VKSND tỉnh Long An thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu nghiệp vụ trong năm công tác 2020

(Kiemsat.vn) - Ngày 21/01/2021, tại Thành phố Tân An, VKSND tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác kiểm sát năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An.

Ban thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao họp thường kỳ tháng 01/2021

(Kiemsat.vn) - Chiều ngày 22/1, tại trụ sở cơ quan, Ban thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức họp thường kỳ tháng 01/2021. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo cuộc họp.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang